Szczegóły sterownika

Dell 32 Bit Diagnostics (Graphical User Interface version), v.A1327A0/A0456, A1327A0

Dell Diagnostics Utility

Wersja

  • Wersja A1327A0/A0456, A1327A0

Dotyczy

32 Bit Diagnostics (Graphical User Interface version);

Data

Data wydania:
17 kwi 2008
Ostatnia aktualizacja:
03 lis 2011

Priorytet

Opcjonalnie. Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:CW1327A0.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 3MB
Opis formatuTen plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Dodane do listy pobierania
Przejdź do listy: [{0}]
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
5790604b35f4b48178a5e603879d9d5c
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell.


Poprawki i usprawnienia

Dell Diagnostics has been enhanced to support new products, add features and/or improve performance.

Instrukcje dotyczące instalacji

Custom Instructions for CL1327A0.bin:

Execute CL1327A0.bin on command prompt
Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for CW1327A0.exe

Download

1.Click Download Now, to download the file.
2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP
users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3.From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4.If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Install

1.Double-click the new icon on the desktop labeled CW1327A0.exe.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to C:\DELL\DRIVERS\R178602. Write down this path so the executable (I.e.
Setup.exe) file can be found later.
3.The Self-Extractor window appears.
4.Click OK.
5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
6.Click the Start button and then click Run.
7.Type C:\DELL\DRIVERS\R178602 in the Open textbox and then click OK.
8.Follow the on-screen installation instructions.

My Download List-#1 (0 )

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji