Szczegóły sterownika

Dell Server Deployment Pack Application 2.1

Ten pakiet zawiera aplikację Dell Server Deployment Pack Application i jest przeznaczony dla serwerów Enterprise Server i PowerVault z zainstalowanymi następującymi wersjami systemu operacyjnego Windows: Windows Server 2008 i Windows Server 2012.

Poprawki i usprawnienia

Poprawki
— Poprawiono problemy zgłoszone dla wcześniejszych wersji aplikacji DSDP.
— Poprawiono ekran Retain and Remove (Zachowaj i usuń) programu DTK, gdy podczas aktualizowania aplikacji DSDP konsola Configuration Manager pozostaje otwarta. Wystarczy zignorować ekran i kliknąć przycisk Next (Dalej).

Usprawnienia
— Rozszerzono obsługę programu Microsoft System Center Configuration Manager (Configuration Manager) 2012 SP1.
— Rozszerzono obsługę wdrażania systemu Windows 2012 Server.
— Dodano obsługę nowych serwerów firmy Dell:
i. Dell PowerEdge M420
ii. Dell PowerEdge R520
iii. Dell PowerEdge R320
iv. Dell PowerEdge R420
v. Dell PowerEdge M520
vi. Dell PowerEdge T420
vii. Dell PowerEdge T320
viii. Dell PowerEdge M820
— Dodano obsługę instalowania pakietu Dell Server Deployment Pack dla programu Configuration Manager w konfiguracji, gdy dostawca SMS jest zainstalowany w systemie innym niż system serwera lokalnego.

Wersja

Wersja 2.1, A00

Kategoria

Zarządzanie systemami

Data wydania:

29 maj 2013

Ostatnia aktualizacja:

09 gru 2013

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:Dell_Server_Deployment_Pack_v2.1_for_Configuration_Manager_A00.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 82 MB
Opis formatu:Ten format pliku zawiera archiwum plików, które można zdekompresować do katalogu na dysku twardym. Z tego katalogu można następnie przeprowadzić instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
27d61121ce7bc5afc6d3ceef4351b33d
SHA1:
808c6bdaf6dd7b1ff0d815abe3869a4649c3c71d
SHA-256:
366874c8fdb3fa538bb43195fde4a560bd58863a206830559da51467257e5b51

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Inne wersje
3.0,A00 08 wrz 201405:51:47
2.1,A01 09 kwi 201406:45:29
2.1.0.2,A00 09 kwi 201406:45:29
2.1.0.1,A00 09 sty 201402:33:31
2.0,A00 04 kwi 201216:17:39
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows Server 2008 x64
Windows Server 2012
Windows Server 2008 x86
Windows Server 2008 R2
Instrukcje dotyczące instalacji
Instrukcje instalacji z dysku twardego (tylko wyodrębnianie plików)

Pobieranie
1. Kliknij opcję Download File (Pobierz plik), aby pobrać plik.
2. Po wyświetleniu okna File Download (Pobieranie pliku) kliknij przycisk Save (Zapisz) lub Save this program to your hard drive (Zapisz ten program na dysku).

Instalacja
1. Przejdź do lokalizacji, do której został pobrany plik, i kliknij dwukrotnie nowy plik.
2. Postępuj zgodnie z dalszymi wskazówkami, aby przeprowadzić aktualizację.
Ważne informacje
Ważne uwagi
1. Pakiet Dell Server Deployment Pack 2.1 zawiera zestaw DTK 4.2.0.1.
2. W przypadku ustawień sieciowych kontrolera iDRAC — jeśli dla docelowego systemu jest włączona funkcja „Auto config Domain Name” (Automatycznie konfiguruj nazwę domeny), wtedy podczas wykonywania sekwencji zadań „Static DNS Domain Name” (Statyczna nazwa domeny DNS) używanej do konfigurowania kontrolera iDRAC nie będzie można przeprowadzić konfiguracji. Jednak podczas wykonywania sekwencji zadań nie zostanie zgłoszony żaden błąd, a następne zadanie zostanie uruchomione.
3. Aby uniknąć tego problemu, przed uruchomieniem sekwencji zadań należy usunąć zaznaczenie opcji „Auto config Domain Name” (Automatycznie konfiguruj nazwę domeny) w ustawieniach sieciowych kontrolera iDRAC.
4. W przypadku sekwencji zadań zaleca się, aby nie przenosić ani nie usuwać następujących kroków działań niestandardowych — „Restart in WinPE” (Uruchom ponownie w systemie WinPE), „SetRebootStep” (Ustaw krok ponownego uruchamiania), „Reboot to PXE/USB” (Uruchom ponownie ze sterownikiem PXE/USB), drugiego kroku „Format and Partition” (Formatowanie i partycja), „Setup windows and ConfigMgr” (Konfiguruj system Windows i program ConfigMgr) oraz „Reset RebootStep” (Resetuj krok ponownego uruchamiania).
5. W przypadku komputera klienckiego zadanie nie powiedzie się, jeśli jest włączone ustawienie „Virtual Flash” (Wirtualny flash) kontrolera Dell Remote Access Controller.
6. Aby uniknąć tego błędu, należy wyłączyć ustawienie „Virtual Flash” (Wirtualny flash).
7. Po wdrożeniu systemu operacyjnego należy się upewnić, że zainstalowany sterownik pamięci masowej jest taki sam, jak ten określony w sekwencji zadań.
8. Jeśli będzie inny, należy go zaktualizować ręcznie.
9. Za pomocą kreatora tworzenia macierzy (Array Builder) nie można usuwać napędu logicznego na dyskach bez konfiguracji RAID.
10. Jeśli pakiety, sterowniki oraz obrazy rozruchu firmy Dell są zarządzane przy użyciu kreatora „Manage Distribution Point Wizard” (Zarządzanie punktem dystrybucji) programu Configuration Manager 2007, strona z potwierdzeniem zawiera niepełne podsumowanie.
11. Aby w oknie Task Sequence Editor (Edytor sekwencji zadań) zmodyfikować ścieżkę strony „Logs/Return Files” (Dzienniki/Pliki powrotu) dla działań niestandardowych Dell, kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK.
12. Odinstalowanie aplikacji DSDP w systemie operacyjnym Windows Server 2008 spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o konieczności ponownego uruchomienia w celu zakończenia konfigurowania. Aby zakończyć odinstalowanie, należy zignorować ten komunikat i kliknąć przycisk OK.
13. Dla aplikacji DSDP 2.1 nie ma nowej wersji pakietu klienta ConfigMgr.
Moje listy plików do pobrania
Zaloguj się

My Download List-#1


Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.