Szczegóły sterownika

Dell ST2220C Monitor Driver

Initial Release

Wersja

Wersja A00-00, A00-00

Zgodność

Systemy operacyjne
  • MS Windows 7 (wersja 32-bitowa)
  • MS Windows 7 (wersja 64-bitowa)
  • MS Windows Vista (wersja 32-bitowa)
  • MS Windows 2000
  • MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
  • MS Windows XP
  • MS Windows 2003 x64
  • MS Windows XP Embedded
  • MS Windows XP x64

Dotyczy

ST2220C Monitor

Data

Data wydania:
2012-05-28
Ostatnia aktualizacja:
2014-03-21

Priorytet

Opcjonalnie. Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:DELL_ST2220C-MONITOR_A00-00_R271165.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 124KB
Opis formatuThis file contains a compressed (or zipped) set of files. Download the file to a folder on your hard drive, and then run (double-click) it to unzip the set of files. Follow the instructions to complete the installation.
Dodane do listy pobierania
Przejdź do listy: [{0}]
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
47bd83ac6452fbdb73f1a98492453f77
SHA1:
4374e791a40a9c15602cbc27492f2f9ded2a0c17
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell.


Poprawki i usprawnienia

Initial Release

Instrukcje dotyczące instalacji

Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for DELL_ST2220C-MONITOR_A00-00_R271165.EXE

Download

1.Click Download Now, to download the file.
2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP
users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3.From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4.If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Install

1.Double-click the new icon on the desktop labeled DELL_ST2220C-MONITOR_A00-00_R271165.EXE.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to C:\DELL\DRIVERS\R271165. Write down this path so the executable (I.e.
Setup.exe) file can be found later.
3.The Self-Extractor window appears.
4.Click OK.
5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
6.Click the Start button and then click Run.
7.Type C:\DELL\DRIVERS\R271165 in the Open textbox and then click OK.
8.Follow the on-screen installation instructions.

My Download List-#1 (0 )

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji