Szczegóły sterownika

Dell ST2220C Monitor Driver

Initial Release

Poprawki i usprawnienia

Initial Release

Wersja

Wersja A00-00, A00-00

Kategoria

Sterowniki do wdrażania systemu operacyjnego

Data wydania:

22 maj 2012

Ostatnia aktualizacja:

21 mar 2014

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:DELL_ST2220C-MONITOR_A00-00_R271165.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 124 KB
Opis formatu:Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
47bd83ac6452fbdb73f1a98492453f77
SHA1:
4374e791a40a9c15602cbc27492f2f9ded2a0c17
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows Vista, 32-bit
Windows 2000
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Windows XP
Windows Server 2003 x64
Windows XP Embedded
Windows XP, 64-bit
Dotyczy
ST2220C Monitor
Instrukcje dotyczące instalacji
Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for DELL_ST2220C-MONITOR_A00-00_R271165.EXE

Download

1.Click Download Now, to download the file.
2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP
users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3.From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4.If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Install

1.Double-click the new icon on the desktop labeled DELL_ST2220C-MONITOR_A00-00_R271165.EXE.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to C:\DELL\DRIVERS\R271165. Write down this path so the executable (I.e.
Setup.exe) file can be found later.
3.The Self-Extractor window appears.
4.Click OK.
5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
6.Click the Start button and then click Run.
7.Type C:\DELL\DRIVERS\R271165 in the Open textbox and then click OK.
8.Follow the on-screen installation instructions.


Moje listy plików do pobrania
Zaloguj się

My Download List-#1


Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.