Szczegóły sterownika

Dell QuickSet Application

Ten pakiet zawiera aplikację Dell QuickSet i jest przeznaczony dla komputerów Inspiron oraz XPS Notebook z następującymi systemami operacyjnymi Windows: Vista (wersja 32-/64-bitowa) i Windows 7 (wersja 32-/64-bitowa).

Poprawki i usprawnienia

Poprawki
— Rozwiązano problem z wyświetlaniem informacji ekranowych podczas działania aplikacji na pełnym ekranie.

Usprawnienia
— Poprawiono wskaźniki Caps Lock/Num Lock, aby wyeliminować występujący czasami problem z blokowaniem klawiatury.

Wersja

Wersja 9.6.21, A07

Kategoria

Zastosowanie

Data wydania:

20 gru 2013

Ostatnia aktualizacja:

20 gru 2013

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:Dell_QuickSet_A07_R272666.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 5 MB
Opis formatu:Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
Niedostępne
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Dotyczy
QuickSet
Instrukcje dotyczące instalacji
Instalacja z dysku twardego (za pomocą programu WinZip) przy użyciu pliku Setup.exe

Pobieranie

1. Kliknij opcję Download File (Pobierz plik), aby pobrać plik.
2. Po wyświetleniu okna File Download (Pobieranie pliku) kliknij przycisk Save (Zapisz) lub Save this program to disk (Zapisz ten program na dysku), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno Save In (Zapisywanie w).
3. W polu Save In (Zapisz w) kliknij strzałkę w dół, wybierz Pulpit i kliknij przycisk Save (Zapisz). Plik zostanie pobrany na pulpit.
4. Gdy zostanie wyświetlone okno Download Complete (Pobieranie zakończone), kliknij przycisk Close (Zamknij). Ikona pliku zostanie wyświetlona na pulpicie.

Instalacja

1. Kliknij dwukrotnie nową ikonę na pulpicie.
2. Zostanie wyświetlone okno samowyodrębniania z prośbą o wyodrębnienie lub rozpakowanie plików do katalogu C:\DELL\DRIVERS\CDJ0K (gdzie „CDJ0K” jest nazwą pliku przeznaczonego do wyodrębnienia). Zapisz tę ścieżkę, aby w przyszłości można było odnaleźć plik wykonywalny (Setup.exe).
3. Zostanie wyświetlone okno samowyodrębniania.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeżeli po zakończeniu wyodrębniania plików okno samowyodrębniania pozostanie otwarte, zamknij je.
6. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Uruchom.
7. Wpisz „C:\DELL\DRIVERS\CDJ0K” (gdzie „CDJ0K” jest nazwą pliku) w polu tekstowym Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ważne informacje
1. Przed zainstalowaniem na komputerze tej aplikacji QuickSet zawsze należy zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji.
2. Przed zaktualizowaniem aplikacji QuickSet do tej wersji może być konieczne ręczne odinstalowanie jej wcześniejszej wersji (Start -> Panel sterowania -> Programy -> Odinstaluj program).
Moje listy plików do pobrania
Zaloguj się

My Download List-#1


Video Tutorials

Using the Latest Device Drivers (00:02:05)
Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest driver versions. Closed captions available in many languages.

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).