Dell 32 Bit (Graphical User Interface version) Diagnostics Utility

Ten pakiet zawiera 32-bitowe narzędzie (z graficznym interfejsem użytkownika) Dell Diagnostics Utility i jest przeznaczony dla komputerów Latitude, Inspiron, OptiPlex, Precision oraz Vostro na których zainstalowano następujące systemy operacyjne: XP, Vista, Windows 7 i Linux.

Poprawki i usprawnienia

Poprawki
— Nie dotyczy.

Usprawnienia
— Większa wydajność i niezawodność.

Wersja

Wersja A1384A0/A0494, A1384A0

Kategoria

Diagnostyka

Data wydania:

06 cze 2013

Ostatnia aktualizacja:

21 mar 2014

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:GnuPG Signature for Linux Update Package
Nazwa pliku:CL1384A0.bin
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 4 MB
Opis formatu:
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
4951e098be5790e760aa1f02ee44e14d
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne
Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:CW1384A0.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 4 MB
Opis formatu:Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
c5bb68576fa7f0bad0c24a0917c2012d
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Linux
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Windows XP
Windows XP Embedded
Windows XP, 64-bit
Instrukcje dotyczące instalacji
Niestandardowe instrukcje dotyczące pakietu CL1384A0.bin:

UWAGA: Aby za pomocą tego pakietu utworzyć nośnik diagnostyczny, ten plik należy pobrać oraz uruchomić na komputerze z systemem Linux. Tego pakietu można użyć, aby utworzyć zestaw dyskietek rozruchowych, rozruchowy dysk flash USB, dysk CD lub obraz dysku twardego.

Pobieranie

1. Wybierz metodę pobierania, którą chcesz użyć, aby pobrać plik — protokół HTTP lub FTP.
2. Jeśli zostanie wyświetlone okno Export Compliance Disclaimer (Zastrzeżenie dotyczące zgodności z przepisami eksportowymi), przeczytaj umowę i wybierz opcję „I agree” (Zgadam się) lub „I disagree” (Nie zgadzam się).
3. Gdy zostanie wyświetlone okno File Download (Pobieranie pliku), kliknij przycisk Save (Zapisz).
4. W oknie Save As (Zapisz jako) wybierz lokalizację oraz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz).
5. Kiedy zostanie wyświetlone okno Download Complete (Pobieranie zakończone), kliknij przycisk Close (Zamknij).

Tworzenie nośnika diagnostycznego

1. Przejdź do katalogu, do którego został pobrany plik skryptu DDDP.
2. Jako użytkownik root uruchom z poziomu wiersza polecenia powłoki pobrany plik skryptu DDDP.
3. Zapoznaj się z plikiem README wykonywanego skryptu DDDP, aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nośnika.
5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie monitami, aby utworzyć żądany nośnik.

Uruchamianie diagnostyki

1. Włóż utworzony nośnik.
2. Uruchom ponownie komputer. (Aby rozruch nastąpił z utworzonego nośnika, w systemie BIOS należy skonfigurować kolejność rozruchu).
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W trakcie działania skryptu DDDP w katalogu tymczasowym będzie dostępny plik README zawierający dodatkowe i aktualne informacje.

Niestandardowe instrukcje dotyczące pakietu CW1384A0.exe:

UWAGA: Aby za pomocą tego pakietu utworzyć nośnik diagnostyczny, ten plik należy pobrać oraz uruchomić na komputerze z systemem Microsoft Windows. Tego pakietu można użyć, aby utworzyć zestaw dyskietek rozruchowych, rozruchowy dysk flash USB, dysk CD lub obraz dysku twardego.

Pobieranie

1. Wybierz metodę pobierania, którą chcesz użyć, aby pobrać plik — protokół HTTP lub FTP.
2. Jeśli zostanie wyświetlone okno Export Compliance Disclaimer (Zastrzeżenie dotyczące zgodności z przepisami eksportowymi), przeczytaj umowę i wybierz opcję „I agree” (Zgadam się) lub „I disagree” (Nie zgadzam się).
3. Gdy zostanie wyświetlone okno File Download (Pobieranie pliku), kliknij przycisk Save (Zapisz).
4. W oknie Save As (Zapisz jako) wybierz lokalizację oraz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz).
5. Kiedy zostanie wyświetlone okno Download Complete (Pobieranie zakończone), kliknij przycisk Close (Zamknij).

Tworzenie nośnika diagnostycznego

1. Przejdź do lokalizacji, do której został pobrany plik i kliknij dwukrotnie, aby wyodrębnić pliki diagnostyczne i uruchomić aplikację dystrybucji.
2. Sprawdź, czy używany jest właściwy pakiet diagnostyczny, zapoznając się z informacjami wyświetlanymi w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
3. Wskaż lokalizację, w której chcesz zapisać rozpakowane pliki.
4. Kliknij przycisk OK, aby wyodrębnić pliki. Po wyodrębnieniu plików zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wszystkie pliki zostały pomyślnie rozpakowane.
5. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić pakiet Dell Diagnostic Delivery. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie monitami, aby utworzyć żądany nośnik.

Uruchamianie diagnostyki

1. Włóż utworzony nośnik.
2. Uruchom ponownie komputer. (Aby rozruch nastąpił z utworzonego nośnika, w systemie BIOS należy skonfigurować kolejność rozruchu).
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W lokalizacji wybranej do rozpakowania plików znajduje się plik readme.txt zawierający dodatkowe i aktualne informacje. Aby uruchomić pakiet Delivery Package ponownie, należy uruchomić plik DDDP.exe z tej samej lokalizacji.
x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.