Szczegóły sterownika

Dell 32 Bit (Graphical User Interface version) Diagnostics Utility

This package provides the Dell 32 Bit (Graphical User Interface version) Diagnostics Utility and is supported on Inspiron, Latitude, OptiPlex, Precision and Vostro models that are running the following Operating Systems: XP, Vista, Windows 7 and Linux.

Poprawki i usprawnienia

Fixes
- Not Applicable.

Enhancements
- Enchanced performance and reliability.

Wersja

Wersja A1384A0/A0494, A1384A0

Kategoria

Diagnostyka

Data wydania:

30 lip 2010

Ostatnia aktualizacja:

21 mar 2014

Priorytet

Opcjonalnie

Dostępne formaty

Format pliku:GnuPG Signature for Linux Update Package
Nazwa pliku:CL1384A0.bin
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 4MB
Opis formatu
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
4951e098be5790e760aa1f02ee44e14d
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne
Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:CW1384A0.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 4MB
Opis formatuTen plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
c5bb68576fa7f0bad0c24a0917c2012d
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell.

Inne wersje

A1383A1/A0494,A1383A1 30 sie 201017:10:49

Obsługiwane systemy operacyjne

Linux
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Windows XP
Windows XP Embedded
Windows XP, 64-bit

Instrukcje dotyczące instalacji

Custom Instructions for CL1384A0.bin:

NOTE: In order to create diagnostic media using this package, this file must be downloaded to and executed on a system running Linux. This package can be used to create a bootable diskette set, USB flash drive, CD, or hard drive image.

Download

1. Select the download method you want to use to retrieve the file - either HTTP or FTP.
2. If the Export Compliance Disclaimer window appears, read the agreement and then select either "I agree" or "I disagree".
3. When the File Download window appears, click Save.
4. From the Save As dialog, select a location and a file name then click "Save".
5. If a Download Complete window appears, click Close.

Diagnostic Media Creation

1. Change to the directory where you downloaded the DDDP script file.
2. From a shell command line prompt execute the DDDP script file downloaded as the root user.
3. Review the README file from the DDDP script being executed for more details about media creation.
5. Follow the on screen prompts to create the media desired.

Running the Diagnostics

1. Insert the media you created.
2. Boot the computer. (You may have to configure the boot order in BIOS setup to boot the media you created before other devices.)
3. Follow the on-screen prompts.

There will be a README file in the temporary directory created during the DDDP script execution that contains additional and late breaking information.

Custom Instructions for CW1384A0.exe:

NOTE: In order to create diagnostic media using this package, this file must be downloaded to and executed on a system running Microsoft Windows. This package can be used to create a bootable diskette set, USB flash drive, CD, or hard drive image.

Download

1. Select the download method you want to use to retrieve the file - either HTTP or FTP.
2. If the Export Compliance Disclaimer window appears, read the agreement and then select either "I agree" or "I disagree".
3. When the File Download window appears, click Save.
4. From the Save As dialog, select a location and a file name then click "Save".
5. If a Download Complete window appears, click Close.

Diagnostic Media Creation

1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click it to extract the diagnostic files and start the distribution application.
2. Verify that you have the correct diagnostic package by reviewing the information on the dialog box that appears then click Continue.
3. Specify the location to unzip the files.
4. Click on the OK button to extract files. After the files are extracted, a message should appear indicating that all files were successfully unzipped.
5. Click the OK button to start the Dell Diagnostic Delivery Package. Follow the on screen prompts to create the media desired.

Running the Diagnostics

1. Insert the media you created.
2. Boot the computer. (You may have to configure the boot order in BIOS setup to boot the media you created before other devices.)
3. Follow the on-screen prompts.

There will be a readme.txt file in the location you selected to unzip the files that contains additional and late breaking information. If you need to run the Delivery Package again, you can run the file DDDP.exe from that same location.
My Download List-#1 (0 )

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS lub oprogramowania wewnętrznego nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji
Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły
Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.