Szczegóły sterownika

Dell Wireless WLAN 1397/1510 Half MiniCard Driver

This package provides the Dell Wireless WLAN 397/1510 Half MiniCard Driver and is supported on the Inspiron, XPS Notebook, Vostro, Precision and Latitude models that are running the following Windows Operating System: Vista.

Wersja

Wersja 5.10.38.26 (Driver), A23

Dotyczy

CDSK, DRVR, NTWK, WRLES, WW, M09Wireless WLAN 1397 Half MiniCard (4312bg)Wireless WLAN 1510 Half MiniCard (4322)

Data

Data wydania:
2012-01-05
Ostatnia aktualizacja:
2013-12-20

Priorytet

Zalecane. Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:R206848.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 67MB
Opis formatuThis file contains a compressed (or zipped) set of files. Download the file to a folder on your hard drive, and then run (double-click) it to unzip the set of files. Follow the instructions to complete the installation.
Dodane do listy pobierania
Przejdź do listy: [{0}]
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
9b24945a2440fdf017ae14547ac5e261
SHA1:
e74a3f7e49cf753bbdf8f8cf63fd61a2902e151f
SHA-256:
6964f993c3d2f442b727d468cc0d6ca3248eb6f70ceba89b77cacc7e598f406e

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell.


Poprawki i usprawnienia

Initial Release

Instrukcje dotyczące instalacji

Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File

Download.

1. Click Download File, to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save or Save this program to disk and click OK. The Save In: window appears.
3. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4. If the Download Complete window appears, click Close. The file icon appears on your desktop.

Installation.

1. Double-click the new icon on the desktop.
2. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\K4H75". (Where 'K4H75' is the name of the file to be downloaded). Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.
3. The Self-Extractor window appears.
4. Click OK.
5. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.
6. Click Start button and then click Run.
7. Type "C:\DELL\DRIVERS\K4H75" (where'K4H75' is the name of the file) in the Open textbox and then click OK.
8. Follow the on-screen installation instructions.

My Download List-#1 (0 )

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji