Microsoft Vista Wireless Feature Pack

Ten pakiet zawiera sterownik dla pakietu Microsoft Vista Wireless Feature Pack dla systemu Vista z dodatkiem SP1 i jest przeznaczony dla komputerów Alienware, Inspiron, Latitude oraz Precision z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Vista.

Poprawki i usprawnienia


Wersja

Wersja 942567, A01

Kategoria

Sieć

Data wydania:

05 sty 2012

Ostatnia aktualizacja:

20 gru 2013

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:MICROSOFT_WINDOWS-VISTA-SP1-_A01_R204794.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 11 MB
Opis formatu:Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
110d361badfb2d88e871a39ce25af57e
SHA1:
c14ca6b8bff37e803bb8d49794ad4a9a5d477d1a
SHA-256:
2b9922a318f512c08e0d706e240e38eaea362c36ab676d7487df8ae4c09e8c6c

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Dotyczy
ASSY, CRD, NTWK, BLTH, 365, DT, 2
Dell Wireless 370/365 Bluetooth, Wireless 410 UWB
Wireless 365 Bluetooth Module
Wireless 370 Bluetooth Minicard
Instrukcje dotyczące instalacji
Instalacja z dysku twardego (za pomocą programu WinZip) przy użyciu pliku Setup.exe

Pobieranie

1. Kliknij opcję Download File (Pobierz plik), aby pobrać plik.
2. Po wyświetleniu okna File Download (Pobieranie pliku) kliknij przycisk Save (Zapisz) lub Save this program to disk (Zapisz ten program na dysku), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno Save In (Zapisywanie w).
3. W polu Save In (Zapisz w) kliknij strzałkę w dół, wybierz Pulpit i kliknij przycisk Save (Zapisz). Plik zostanie pobrany na pulpit.
4. Gdy zostanie wyświetlone okno Download Complete (Pobieranie zakończone), kliknij przycisk Close (Zamknij). Na pulpicie zostanie wyświetlona ikona pliku.

Instalacja

1. Kliknij dwukrotnie nową ikonę na pulpicie.
2. Zostanie wyświetlone okno samowyodrębniania z prośbą o wyodrębnienie lub rozpakowanie plików do katalogu „C:\DELL\DRIVERS\KT6Y4” (gdzie „KT6Y4” oznacza nazwę pliku przeznaczonego do wyodrębnienia). Zapisz tę ścieżkę, aby w przyszłości można było odnaleźć plik wykonywalny (Setup.exe).
3. Zostanie wyświetlone okno samowyodrębniania.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeżeli po zakończeniu wyodrębniania plików okno samowyodrębniania pozostanie otwarte, zamknij je.
6. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Uruchom.
7. Wpisz ciąg „C:\DELL\DRIVERS\KT6Y4” (gdzie „KT6Y4” jest nazwą pliku) w polu tekstowym Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).