Szczegóły sterownika

Optiarc AD-7580S 8X 12.7 SATA Trayload DVDRW Firmware Update

Ten pakiet zawiera aktualizację oprogramowania wewnętrznego napędu DVDRW z tacką Optiarc AD-7580S 8X 12.7 SATA i jest przeznaczony dla komputerów Inspiron 1427/1546 oraz OptiPlex XE z zainstalowanymi następującymi systemami operacyjnymi: Windows XP, Vista, Windows 7 i DOS.

Poprawki i usprawnienia

Poprawki
— Nie dotyczy.

Usprawnienia
— Poprawiono zgodność z systemem Windows 7.

Wersja

Wersja FD06, A01

Kategoria

Wymienna pamięć masowa

Data wydania:

30 maj 2013

Ostatnia aktualizacja:

21 mar 2014

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:AD-7580S FD06.zip
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 1 MB
Opis formatu:Ten format pliku zawiera archiwum plików, które można zdekompresować do katalogu na dysku twardym. Z tego katalogu można następnie przeprowadzić instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
359ef7a818fd127146fffa1f7e38666b
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Windows XP
Windows XP, 64-bit
Dotyczy
AD-7580S 8X 12.7 SATA Trayload DVDRW
Instrukcje dotyczące instalacji
Instrukcje dotyczące pakietu AD-7580S FD06.zip

Pobieranie
1. Kliknij łącze Download File (Pobierz plik), aby pobrać plik.
2. Po wyświetleniu okna File Download (Pobieranie pliku) kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać plik na dysku twardym.

Wyodrębnianie plików
1. Przejdź do lokalizacji, do której został pobrany plik, i kliknij dwukrotnie nowy plik, aby go rozpakować.
2. Wskaż lokalizację, w której chcesz zapisać rozpakowane pliki.
3. Kliknij przycisk rozpakowywania plików, aby je wyodrębnić.


Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego napędu AD-7580S przeznaczona do uruchomienia za pomocą nośnika systemu DOS
1. Pobierz plik AD-7580S FD06.zip.
2. Rozpakuj plik, a następnie przejdź do pliku w folderze „WIN”.
3. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora i kliknij dwukrotnie plik Optiarc AD-7580S_FD06.exe.
4. Kliknij przycisk Run (Uruchom) i Yes (Tak), aby uruchomić aplikację ładującą oprogramowanie wewnętrzne.
5. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj). Proces może potrwać do dwóch minut. Poczekaj na zakończenie procesu.
6. Powinien zostać wyświetlony komunikat „Firmware update successfully!” (Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego zakończyła się pomyślnie).
7. Aby operacja została ukończona, należy zapisać wszystkie dane i ponownie uruchomić system Windows odpowiadając „Yes” (Tak) na komunikat.

Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dysku AD-7580S przeznaczona do uruchomienia za pomocą nośnika DOS:
1. Rozpakuj plik FD06.zip na rozruchowej pamięci USB.
2. W folderze Dos wpisz ciąg „FD06” (uruchom plik FD06.bat)
3. Odczekaj 2 minuty.
4. Powinien zostać wyświetlony komunikat „Flash operation complete” (Operacja uaktualniania ukończona).
5. Aby operacja została ukończona, należy ponownie uruchomić system Windows. Wybierz pozycję „y” (Tak).
Ważne informacje
1. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego zamknij inne aplikacje.
2. Nie wyłączaj komputera podczas aktualizowania oprogramowania wewnętrznego.
3. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego ponownie uruchom komputer.
Moje listy plików do pobrania
Zaloguj się

My Download List-#1


Video Tutorials

Using the Latest Device Drivers (00:02:05)
Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest driver versions. Closed captions available in many languages.

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).