Szczegóły sterownika

Dell Wireless 5530 HSPA Mini-Card Driver

This package provides Dell Wireless 5530 HSPA Mini-Card Driver and is supported on Inspiron, Latitude, Vostro Notebook, XPS Notebook, Studio XPS Laptop, Studio Laptop and Precision models that are running the following Windows Operating Systems: XP and Vista.

Poprawki i usprawnienia

Fixes - Not applicable Enhancements - Enhanced the Full PC/SC support

Wersja

Wersja 1.0.11.13, A06

Kategoria

Modem/komunikacja

Data wydania:

21 maj 2009

Ostatnia aktualizacja:

05 mar 2014

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:DELL_WIRELESS-5530-HSPA-MINI_A06_R220877.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 9 MB
Opis formatu:Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
Niedostępne
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows Vista, 32-bit
Windows XP
Dotyczy
KIT, MDM, WRLES, MBLBB, DW5530, UK
LBL, REG, WWAN, IMEI
Mobile Broadband Manager
Wireless 5530 HSPA Mini-Card
Instrukcje dotyczące instalacji
Hard Drive Installation (via WinZip) with HTML Pop-Up Window for DELL_WIRELESS-5530-HSPA-MINI_A06_R220877.exe Download 1. Click Download File, to download the file. 2. When the File Download window appears, click Save this program to disk (Windows XP users, click Save) and click OK. The Save In: window appears. 3. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. The file will download to your desktop. 4. If the Download Complete window appears, click Close. The file name icon appears on your desktop. Install 1. Double-click the new icon on the desktop labeled DELL_WIRELESS-5530-HSPA-MINI_A06_R220877.exe. The Self-Extractor window appears. 2. Click OK or Continue.The Self-Extracting Driver Installation window appears and prompts to extract files to "C:\DELL\DRIVERS\R220877". 3. Leave all of the default settings and click Unzip or OK. If the directory doesn't exist, you'll be prompted to create one. Click Yes. A Self Extractor window appears and indicates "C:\DELL\DRIVERS\R220877" files were extracted. 4. Click OK. Follow the on-screen installation instructions in the window. HTML Pop-Up With Install Now Button 1. The Dell Software Installation Documentation window appears. 2. Click the Install Now button. A File Download window appears. 3. Click Run this program from its current location and click OK. The Security Warning window appears. 4. Click Yes. The InstallShield Wizard window appears. 5. Follow the on-screen instructions.
Moje listy plików do pobrania
Zaloguj się

My Download List-#1


Video Tutorials

Using the Latest Device Drivers (00:02:05)
Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest driver versions. Closed captions available in many languages.

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).