Szczegóły sterownika

Dell Support Center, v.GM Build version 2.2.08100 (8-25-08), A08

Dell Support Center, v.GM Build version 2.2.08100 (8-25-08), A08

Poprawki i usprawnienia

New Proactive Alerting

Dell Support Centers automated update and notification Alerts

Help keep your system up to date and running efficiently
Detect when you are connected to the Internet and automatically check for items that are relevant to your system
Includes software upgrades, drivers, and patchesNew Enhanced Troubleshooting

Dell PC Checkups1 troubleshooting and diagnostic tool

Scans and tests your system hardware
Provides automated fixes for common configuration issues
Creates detailed reports that can be used by Dell agents to help resolve any issues quickly

Wersja

Wersja GM Build version 2.2.08100 (8-25-08), A08

Kategoria

Zastosowanie

Data wydania:

10 maj 2012

Ostatnia aktualizacja:

29 kwi 2013

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:R198174-1.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 29 MB
Opis formatu:Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
3acbd1db0ae3400a7b815498a935c321
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows Vista, 32-bit
Windows XP
Dotyczy
INFO, .NET@V, 20000
INFO, RYLTY, DSPRT-CTR, 2.0
Support Center
Ważne informacje
This is a full release of the Dell Support Center application which contains fixes for issues experienced in the Dell Support Center version 2.1.08060 or lower.

If you already have version 2.2.08100 or greater you don't need this patch. In order to check which version of Dell Support Center you have installed, do the following:
- Click on "Start" menu button (lower left hand corner of window)
- Click on "All Programs"
- Click on "Dell Support Center"
- Click on "About Dell Support Center" to display the version

If you have an earlier version than 2.2.08100, you will need to remove it first prior to downloading and installing this version. That can be done by:

- Click on "Start" menu button (lower left hand corner of window)
- Click on "Control Panel"
- Click on "Add\Remove" programs
- Select entry for Dell Support Center
- Click "Uninstall"

Release Notes:

- This build contains performance optimization enhancements which will make the application run more efficiently on your system, therefore providing you with the latest most up-to-date support experience from Dell

Moje listy plików do pobrania
Zaloguj się

My Download List-#1


Video Tutorials

Finding Drivers for Your System (00:02:27)
Here's how to find the correct drivers for your system. For more help finding, installing or updating drivers and other software visit dell.com/support or dell.com/supportvideo. Closed captions available in many languages.

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).