Dell Digital TV Receiver DVBT-01 Driver

Ten pakiet zawiera sterownik kontrolera cyfrowego odbiornika TV Dell DVBT-01 i jest przeznaczony dla komputerów Alienware Notebook, XPS Notebook, Dimension Notebook, Inspiron, Vostro Notebook i XPS Notebook z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista (wersja 32-/64-bitowa) i Windows 7 (wersja 32-/64-bitowa).

Poprawki i usprawnienia

Poprawki
— Nie dotyczy.

Usprawnienia
— Rozszerzono obsługę systemu Windows 7.

Wersja

Wersja 4.2.10.27180, A02

Kategoria

Karta graficzna

Data wydania:

27 cze 2013

Ostatnia aktualizacja:

18 gru 2013

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:R229866.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 2 MB
Opis formatu:Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
5882faad8e60f1189a5ef44ea98d3868
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Windows XP
Dotyczy
Digital TV Receiver DVBT-01
Instrukcje dotyczące instalacji
Instalacja z dysku twardego (za pomocą programu WinZip) przy użyciu pliku Setup.exe

Pobieranie

1. Kliknij opcję Download File (Pobierz plik), aby pobrać plik.
2. Po wyświetleniu okna File Download (Pobieranie pliku) kliknij przycisk Save (Zapisz) lub Save this program to disk (Zapisz ten program na dysku), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno Save In (Zapisywanie w).
3. W polu Save In (Zapisz w) kliknij strzałkę w dół, wybierz Pulpit i kliknij przycisk Save (Zapisz). Plik zostanie pobrany na pulpit.
4. Gdy zostanie wyświetlone okno Download Complete (Pobieranie zakończone), kliknij przycisk Close (Zamknij). Ikona pliku zostanie wyświetlona na pulpicie.

Instalacja

1. Na pulpicie kliknij dwukrotnie nową ikonę.
2. Zostanie wyświetlone okno samowyodrębniania z prośbą o wyodrębnienie lub rozpakowanie plików do katalogu C:\DELL\DRIVERS\W3VY7. (Gdzie „W3VY7” jest nazwą pliku, który ma zostać wyodrębniony). Zapisz tę ścieżkę, aby w przyszłości można było odnaleźć plik wykonywalny (Setup.exe).
3. Zostanie wyświetlone okno samowyodrębniania.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeżeli po zakończeniu wyodrębniania plików okno samowyodrębniania pozostanie otwarte, zamknij je.
6. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Uruchom.
7. Wpisz ciąg „C:\DELL\DRIVERS\W3VY7” (gdzie „W3VY7” jest nazwą pliku) w polu tekstowym Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).