Szczegóły sterownika

Dell Dell Digital Delivery, v.1.7.1001.0, A05


Poprawki i usprawnienia

W programie Dell Digital Delivery w wersji 1.7.1001 dodano obsługę języka portugalskiego w wersji brazylijskiej.

Wersja

Wersja 1.7.1001.0, A05

Kategoria

Zastosowanie

Data wydania:

19 wrz 2011

Ostatnia aktualizacja:

03 lis 2011

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:DELL_DELL-DIGITAL-DELIVERY_A05_R313622.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 995 KB
Opis formatuTen plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
Niedostępne
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Zgodne systemy
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Dotyczy
Dell Digital Delivery
Instrukcje dotyczące instalacji
Niestandardowe instrukcje dotyczące pliku DELL_DELL-DIGITAL-DELIVERY_A05_R313622.exe:

Instalacja programu DELL_DELL-DIGITAL-DELIVERY_A05_R313622.exe z dysku twardego (za pomocą programu WinZip) przy użyciu pliku Setup.exe

Pobieranie

1. Kliknij opcję Download Now (Pobierz teraz), aby pobrać plik.
2. Gdy zostanie wyświetlone okno File Download (Pobieranie pliku), kliknij przycisk Save this program to disk (Zapisz ten program na dysku)
(przycisk Save (Zapisz) w systemie Windows XP), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno
Save in (Zapisywanie w).
3. W polu Save In (Zapisz w) kliknij strzałkę w dół, wybierz
Pulpit i kliknij przycisk Save (Zapisz). Plik zostanie pobrany na pulpit.
4. Kiedy zostanie wyświetlone okno Download Complete (Pobieranie zakończone), kliknij przycisk Close (Zamknij). Na
pulpicie zostanie wyświetlona ikona pliku.

Instalacja

1. Kliknij dwukrotnie na pulpicie nową ikonę o nazwie DELL_DELL-DIGITAL-DELIVERY_A05_R313622.exe.
2. Zostanie wyświetlone okno Self-Extractor (Samowyodrębnianie) z monitem o wyodrębnienie lub rozpakowanie plików
do katalogu C:\DELL\DRIVERS\R313622. Zapisz tę ścieżkę, aby w przyszłości można było odnaleźć plik wykonywalny (tzn.
plik Setup.exe).
3. Zostanie wyświetlone okno Self-Extractor (Samowyodrębnianie).
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeśli po zakończeniu wyodrębniania plików okno programu Self-Extractor (Samowyodrębnianie) pozostanie otwarte,
zamknij je.
6. Zostanie otwarte okno z zawartością katalogu c:\DELL\DRIVERS\R313622.
7. Kliknij dwukrotnie plik DellDigitalDelivery.MSI.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Moje listy plików do pobrania
Zaloguj się

My Download List-#1


Video Tutorials

Using the Latest Device Drivers (00:02:05)
Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest driver versions. Closed captions available in many languages.

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.