Information om drivrutin

Dell Chassis Management Console

CMC 4.0

Korrigeringar och förbättringar

Enhancements:
- Support for PowerEdge M620 and iDRAC7 servers.
- Save and restore chassis configuration.
- Improved the SEL log.
- Broadcom 57810-k Dual Port 10Gb Blade Network Daughter Card.
- Broadcom 57810-k Dual Port 10Gb Blade Mezzanine Card.
- Intel I350 Quad Port 1Gb Blade Mezzanine Card.
- Intel x520-k Dual Port 10Gb Blade Network Daughter Card.
- Intel x520-k Dual Port 10Gb Blade Mezzanine Card.
- Qlogic QMD8262-k Dual Port 10Gb Blade Network Daughter Card.
- Mellanox M4001Q QDR/DDR InfiniBand Switch.
- Mellanox M4001F FDR InfiniBand Switch.
- Mellanox ConnectX-3 QDR/DDR InfiniBand Blade Mezzanine Card.
- Mellanox ConnectX-3 FDR InfiniBand Blade Mezzanine Card.
- Expanded the CMC MIB to contain OIDs for Chassis Physical Location.
- Expanded the CMC MIB to contain OIDs for Blade Server Service Tag and Slotname.
- Option for OpenManage Power Center to manage server power.
- One to many replication of BIOS server settings for iDRAC6 and iDRAC7 servers (Server Cloning).
- Capability added to Multi-Chassis Management feature to synchronize properties of new member to those of the leader.
- CPU and Memory information is available from GUI for servers which support the Lifecycle Controller (LC).
- Support for inventory of Servers and IOMs and report generation for an MCM (multi-chassis management) group.

Version

Version 4.0, A00

Kategori

Systemhantering för chassi

Utgivningsdatum

06 mar 2012

Senast uppdaterad

23 maj 2013

Prioritet

Tillgängliga format

Filformat:Rel-Notes-Text
Filnamn:CMC_README.txt
Typ av hämtningsbar fil:HTTP
Filstorlek: 9 KB
Formatbeskrivning:Det här filformatet innehåller oformaterad text som kan visas med en vanlig textredigerare.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
2dd87ebc27e0efd7f19afe007880cd95
SHA1:
91ceaa5245523fe271c6d1cdceb757965bed0941
SHA-256:
Inte tillgänglig
Filformat:Modular Chassis Package
Filnamn:firmimg-4.00-A00.cmc
Typ av hämtningsbar fil:HTTP
Filstorlek: 36 MB
Formatbeskrivning:Dell-paket för styrenheten för chassihantering (CMC – Chassis Management Controller) säkerställer att särskilda kriterier för verifiering uppfylls innan uppdateringar utförs.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
b3d6e2755695986317588d7fedaa1b5a
SHA1:
7552a47b61443ce8cb7fe4166cd2c5aa53dd1ec1
SHA-256:
Inte tillgänglig
Filformat:Modular Chassis Package Signature
Filnamn:firmimg-4.00-A00.cmc.sign
Typ av hämtningsbar fil:HTTP
Filstorlek: 0.2 KB
Formatbeskrivning:Signaturen för Dell-paket för styrenheten för chassihantering (CMC – Chassis Management Controller) kan användas för att autentisera Dells identitet i det korrelerade paketet för CMC. Du kan hämta Dells offentliga GnuPG-nyckel genom att gå till Dell | Linux-webbplatsen
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
b7374da7f4ba5c3b82ff77934415bd46
SHA1:
f51445f8bd3206201530e98a970744f66718a384
SHA-256:
Inte tillgänglig
Filformat:Hard-Drive
Filnamn:CMC4_0_A00.exe
Typ av hämtningsbar fil:HTTP
Filstorlek: 33 MB
Formatbeskrivning:Det här filformatet består av ett arkiv av filer som kan packas upp i en katalog på hårddisken. Installationen kan sedan göras från den katalogen.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
87c9617cd316815551b2d629dc32774d
SHA1:
459597f9768a971637699ca4e3df12f68088b54f
SHA-256:
Inte tillgänglig

I och med att du hämtar accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara. (på Engelska)

Installationsanvisningar
Instructions for CMC A00_README.TXT:

1) Click Download now.
The File Download window appears.

2) Click the Save button.
The Save As window appears.

3) Select Desktop using the drop-down menu to the right of Save in.

4) Click the Save button.
A progress meter moves as the download is completed.

5) If necessary, click X in the upper right-hand corner of the Download Progress Window to close it upon completion.

6) Double click the Icon on your desktop for the newly saved file.
The Dell Bios Release Notes window appears.

Instructions for CMC4_0_A00.exe

Download
1. Click the Download Now link to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.

Extract Files
1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file to unzip the download package.
2. Specify the location to unzip the files.
3. Click on the unzip button to extract files.
Mina hämtningslistor
Logga in

My Download List-#1


Hjälp och självstudiekurser för drivrutiner

x
Varning: Stäng inte av datorn eller koppla från strömkällan medan BIOS uppdateras. Annars kan datorn skadas. Under uppdateringen kommer datorn att startas om och en svart skärm visas en kort stund.

Mina hämtningslistor

Med Mina hämtningslistor kan du skapa och spara listor över drivrutiner som ska installeras vid ett senare tillfälle. Listor kan endast sparas om du loggar in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt, och väljer ”Spara den här listan”.
Mer information

Den här drivrutinen har testats av den oberoende programvaruleverantören (ISV) och av Dell med de operativsystem, grafikkort och program som stöds av enheten för att säkerställa maximal kompatibilitet och prestanda. Information

Dell rekommenderar att du installerar den här uppdateringen under nästa schemalagda uppdateringscykel. Uppdateringen innehåller funktionsförbättringar eller ändringar som hjälper till att hålla systemets programvara aktuell och kompatibel med andra systemmoduler (firmware, BIOS, drivrutiner och programvara).