Produktsupport

Produkten har inte testats för uppgradering till Windows 10

Dell testar eller utvecklar inga drivrutiner för Windows 10 för den här produkten. Om du väljer att uppgradera kanske vissa funktioner, program och anslutna enheter inte fungerar som förväntat.

Visa en lista över testade produkter

Har du redan kört ePSA-diagnostik och fått en felkod?

I Dells enheter finns en funktion som kan användas för att visa felkoder via diagnostik före start. Om du redan har kört en diagnostik före start (ePSA) anger du fel- och valideringskoden tillsammans med din Service Tag nedan och slutför processen för att lösa problemet.

Videokurser

Maskinvarudiagnostik på 99 sekunder (på Engelska) (00:01:46)
Videon visar flera alternativ för diagnostisering av maskinvarurelaterade problem på din bärbara dator från Dell.