Driver Details

Dell Asset Utility

This package provides the Dell Asset Utility and is supported on XPS Desktop, Dimension, OptiPlex and Precision models.

Version

Version 2.09, 2.09

Gäller

Asset Utility

Datum

Utgivningsdatum
2007-05-23
Senast uppdaterad
2014-03-21

Prioritet

Valfri. Dell rekommenderar att du som kund läser informationen om uppdateringen för att avgöra om den gäller för ditt system. Uppdateringen innehåller ändringar som endast påverkar vissa konfigurationer eller ger nya funktioner som eventuellt gäller din miljö.

Tillgängliga format

I och med att du hämtar accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara.


Korrigeringar och förbättringar

Initial Release

Installationsanvisningar

Floppy Disk Boot to Disk
Download

1. Click Download File, to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In: window appears.
3. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4. If the Download Complete window appears, click Close. The file icon appears on your desktop.

Hard Drive Floppy Disk Creation

1. Get 1 blank, formatted floppy disks.
2. Double-click the new icon (it looks like a floppy diskette) on the desktop. The Self-Extractor window appears.
3. Click Setup. An black MS-DOS window appears with a message indicating that you need 1 floppy diskettes.
4. Press the (ENTER) key. A message appears prompting you to insert a blank floppy diskette.
5. Insert a floppy disk into the floppy disk drive.
6. Press the (ENTER) key. A message appears indicating that all data on the disk will be erased.
7. Press the (y) key and then press the (ENTER) key. The files are copied to the floppy diskette. If the procedure requires more than one diskette, repeat steps 5 - 7 until you reach the end of the diskette set.
8. After all the files have been copied to the last floppy disk, press the (ENTER) key and the MS-DOS window closes.

Install

1. Insert the first (or the only) disk of the set into the Floppy drive.
2. Click Start, click Shutdown, click Restart, and then click OK. Windows XP Users need only click restart.
3. Follow the on-screen instructions.

My Download List-#1 (0 )

Hjälp och självstudiekurser för drivrutiner

Mina hämtningslistor

Med Mina hämtningslistor kan du skapa och spara listor över drivrutiner som ska installeras vid ett senare tillfälle. Listor kan endast sparas om du loggar in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt, och väljer ”Spara den här listan”.
Mer information