Information om drivrutin

Dell Asset Utility

This package provides the Dell Asset Utility and is supported on XPS Desktop, Dimension, OptiPlex and Precision models.

Korrigeringar och förbättringar

Initial Release

Version

Version 2.09, 2.09

Kategori

Systemverktyg

Utgivningsdatum

30 maj 2013

Senast uppdaterad

21 mar 2014

Prioritet

Tillgängliga format

Filformat:Floppy
Filnamn:R109071.exe
Typ av hämtningsbar fil:HTTP
Filstorlek: 554 KB
Formatbeskrivning:Den här filen innehåller en komprimerad (eller zippad) uppsättning filer. Hämta filen till en mapp på hårddisken och dubbelklicka sedan på den för att packa upp filerna. Följ anvisningarna för att slutföra installationen.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
Inte tillgänglig
SHA1:
Inte tillgänglig
SHA-256:
Inte tillgänglig

I och med att du hämtar accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara. (på Engelska)

Installationsanvisningar
Floppy Disk Boot to Disk
Download

1. Click Download File, to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In: window appears.
3. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4. If the Download Complete window appears, click Close. The file icon appears on your desktop.

Hard Drive Floppy Disk Creation

1. Get 1 blank, formatted floppy disks.
2. Double-click the new icon (it looks like a floppy diskette) on the desktop. The Self-Extractor window appears.
3. Click Setup. An black MS-DOS window appears with a message indicating that you need 1 floppy diskettes.
4. Press the (ENTER) key. A message appears prompting you to insert a blank floppy diskette.
5. Insert a floppy disk into the floppy disk drive.
6. Press the (ENTER) key. A message appears indicating that all data on the disk will be erased.
7. Press the (y) key and then press the (ENTER) key. The files are copied to the floppy diskette. If the procedure requires more than one diskette, repeat steps 5 - 7 until you reach the end of the diskette set.
8. After all the files have been copied to the last floppy disk, press the (ENTER) key and the MS-DOS window closes.

Install

1. Insert the first (or the only) disk of the set into the Floppy drive.
2. Click Start, click Shutdown, click Restart, and then click OK. Windows XP Users need only click restart.
3. Follow the on-screen instructions.
Mina hämtningslistor
Logga in

My Download List-#1


Video Tutorials

Finding Drivers for Your System (00:02:27)
Here's how to find the correct drivers for your system. For more help finding, installing or updating drivers and other software visit dell.com/support or dell.com/supportvideo. Closed captions available in many languages.

Hjälp och självstudiekurser för drivrutiner

x
Varning: Stäng inte av datorn eller koppla från strömkällan medan BIOS uppdateras. Annars kan datorn skadas. Under uppdateringen kommer datorn att startas om och en svart skärm visas en kort stund.

Mina hämtningslistor

Med Mina hämtningslistor kan du skapa och spara listor över drivrutiner som ska installeras vid ett senare tillfälle. Listor kan endast sparas om du loggar in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt, och väljer ”Spara den här listan”.
Mer information

Den här drivrutinen har testats av den oberoende programvaruleverantören (ISV) och av Dell med de operativsystem, grafikkort och program som stöds av enheten för att säkerställa maximal kompatibilitet och prestanda. Information

Dell rekommenderar att du som kund läser informationen om uppdateringen för att avgöra om den gäller för ditt system. Uppdateringen innehåller ändringar som endast påverkar vissa konfigurationer eller ger nya funktioner som eventuellt gäller din miljö.