Information om drivrutin

Dell AIM Integration Pack for Microsoft System Center Orchestrator, v.2.0

The Integration Pack for Dell Advanced Infrastructure Manager (AIM) is an add-on for System Center Orchestrator 2012 that enables customer to automate procedures and processes in the Dell AIM environment.

This version of Dell AIM IP (v2.0) supports only Orchestrator 2012 and works with AIM version 3.4.2 and 3.5.1

Korrigeringar och förbättringar

Enhancements:
This release "Dell AIM IP 2.0" consists of same features as previous version (Dell AIM IP 1.0) but supports Orchestrator 2012 and Dell Advanced Infrastructure Manager (AIM) 3.4.2.

Version

Version 2.0, A01

Kategori

Systemhantering

Utgivningsdatum

12 jun 2012

Senast uppdaterad

26 sep 2013

Prioritet

Tillgängliga format

Filformat:Hard-Drive
Filnamn:IP_Orchestrator_Dell_AIM_2.0-24.exe
Typ av hämtningsbar fil:HTTP
Filstorlek: 1022 KB
Formatbeskrivning:Det här filformatet består av ett arkiv av filer som kan packas upp i en katalog på hårddisken. Installationen kan sedan göras från den katalogen.
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
380cdc4ca0f93e1c131430f0697b8eb1
SHA1:
c93228c5567d413b2f377425242117b45c17eb07
SHA-256:
09c3a5d05cff54eae37716a9016908ec11a2d48fc8bae563058ebba98714723f

I och med att du hämtar accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara. (på Engelska)

Andra versioner
2.0,A00 17 apr 201210:07:12
Operativsystem som stöds
Windows Server 2008 R2
Installationsanvisningar
Download
1. Click the Download Now link to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.

Extract Files
1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file to unzip the download package
2. Click Continue.
3. Specify the location to unzip the files.
4. Click OK to extract files. After the files are extracted the message all files were successfully unzipped will appear.

Install
Follow the on-screen installation instructions.
Viktig information
File Descriptions:

1) IP_DELL_AIM_2.0.oip - The Orchestrator integration pack.
2) README.txt - Contains release information and installation instructions.

For more information please refer Dell AIM Integration Pack User Guide.
http://support.dell.com/support/edocs/SOFTWARE/OIPAIM/2_0/index.htm

Blog link for Integration Pack:
http://en.community.dell.com/techcenter/virtual-integrated-system/w/wiki/overview-of-dell-aim-integration-pack-for-microsoft-system-center-opalis.aspx
Mina hämtningslistor
Logga in

My Download List-#1


Hjälp och självstudiekurser för drivrutiner

x
Varning: Stäng inte av datorn eller koppla från strömkällan medan BIOS uppdateras. Annars kan datorn skadas. Under uppdateringen kommer datorn att startas om och en svart skärm visas en kort stund.

Mina hämtningslistor

Med Mina hämtningslistor kan du skapa och spara listor över drivrutiner som ska installeras vid ett senare tillfälle. Listor kan endast sparas om du loggar in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt, och väljer ”Spara den här listan”.
Mer information

Den här drivrutinen har testats av den oberoende programvaruleverantören (ISV) och av Dell med de operativsystem, grafikkort och program som stöds av enheten för att säkerställa maximal kompatibilitet och prestanda. Information

Dell rekommenderar att du som kund läser informationen om uppdateringen för att avgöra om den gäller för ditt system. Uppdateringen innehåller ändringar som endast påverkar vissa konfigurationer eller ger nya funktioner som eventuellt gäller din miljö.