Driver Details

nVidia Geforce 8800 GT, v.174.74 XP32, A02

nVidia 174.74 WHQL Driver for HMGA16 NVIDIA GEFORCE 8800 GT

Version

Version 174.74 XP32, A02

Kompatibilitet

Operativsystem
  • MS Windows XP

Gäller

Geforce 8800 GT

Datum

Utgivningsdatum
2008-05-18
Senast uppdaterad
2011-11-03

Prioritet

Rekommenderas. Dell rekommenderar att du installerar den här uppdateringen under nästa schemalagda uppdateringscykel. Uppdateringen innehåller funktionsförbättringar eller ändringar som hjälper till att hålla systemets programvara aktuell och kompatibel med andra systemmoduler (firmware, BIOS, drivrutiner och programvara).

Tillgängliga format

I och med att du hämtar accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara.


Korrigeringar och förbättringar

Issue fixes:
-- Compatibility issue with Roxio My DVD.
-- High TMDS EMI emissions when HMGA16 enables SLI feature on Vista desktop

Installationsanvisningar

Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for R184968.exe

Download

1.Click Download Now, to download the file.
2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP
users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3.From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4.If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Install

1.Double-click the new icon on the desktop labeled R184968.exe.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to C:\DELL\DRIVERS\R184968. Write down this path so the executable (I.e.
Setup.exe) file can be found later.
3.The Self-Extractor window appears.
4.Click OK.
5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
6.Click the Start button and then click Run.
7.Type C:\DELL\DRIVERS\R184968 in the Open textbox and then click OK.
8.Follow the on-screen installation instructions.

My Download List-#1 (0 )

Hjälp och självstudiekurser för drivrutiner

Mina hämtningslistor

Med Mina hämtningslistor kan du skapa och spara listor över drivrutiner som ska installeras vid ett senare tillfälle. Listor kan endast sparas om du loggar in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt, och väljer ”Spara den här listan”.
Mer information