Driver Details

Dell PC Tune Up Application

This package provides the Dell PC Tune Up Application and is supported on Inspiron, Studio Laptop, Studio XPS Laptop, Studio Hybrid Desktop and XPS Desktop models that are running the following Windows Operating Systems: XP and Vista.

Version

Version 2.1.3.2, A06

Gäller

PC Tune Up 2.0

Datum

Utgivningsdatum
2009-04-27
Senast uppdaterad
2014-03-05

Prioritet

Rekommenderas. Dell rekommenderar att du installerar den här uppdateringen under nästa schemalagda uppdateringscykel. Uppdateringen innehåller funktionsförbättringar eller ändringar som hjälper till att hålla systemets programvara aktuell och kompatibel med andra systemmoduler (firmware, BIOS, drivrutiner och programvara).

Tillgängliga format

I och med att du hämtar accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara.


Korrigeringar och förbättringar

Fixes - Not Applicable Enhancements - Added support for 64-bit OS

Installationsanvisningar

Custom Instructions for R217043.EXE: Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for R217043.EXE Download 1. Click Download File, to download the file. 2. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In: window appears. 3. From the Save As field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. The file will download to your desktop. 4. If the Download Complete window appears, click Close. The file icon appears on your desktop. Install 1. Double-click the new icon on the desktop labeled R217043.EXE. 2. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\R217043". 3. The Self-Extractor window appears. 4. Click OK. 5. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 6. Follow the on-screen installation instructions.

My Download List-#1 (0 )

Hjälp och självstudiekurser för drivrutiner

Mina hämtningslistor

Med Mina hämtningslistor kan du skapa och spara listor över drivrutiner som ska installeras vid ett senare tillfälle. Listor kan endast sparas om du loggar in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt, och väljer ”Spara den här listan”.
Mer information