Driver Details

Dell SX2210T Touch Monitor Application

For webpost

Version

  • Version A00-00, A00-00

Kompatibilitet

Kompatibla system
Operativsystem som stöds
  • MS Windows 7 32-bitars
  • MS Windows 7 64-bitars
  • MS Windows Vista 32-bitars
  • MS Windows Vista 64-bitars

Gäller

SX2210T Touch Monitor;

Datum

Utgivningsdatum
19 jun 2012
Senast uppdaterad
09 jan 2014

Prioritet

Valfri. Dell rekommenderar att du som kund läser informationen om uppdateringen för att avgöra om den gäller för ditt system. Uppdateringen innehåller ändringar som endast påverkar vissa konfigurationer eller ger nya funktioner som eventuellt gäller din miljö.

Tillgängliga format

Filformat:Hard-Drive
Filnamn:DELL_SX2210T-TOUCH-MONITOR_A00-00_R238339.exe
Typ av hämtningsbar fil:HTTP
Filstorlek: 5MB
FormatbeskrivningDen här filen innehåller en komprimerad (eller zippad) uppsättning filer. Hämta filen till en mapp på hårddisken och kör sedan filen (dubbelklicka på den) för att packa upp filerna. Följ anvisningarna för att slutföra installationen.
Tillagd i hämtningslistan
Gå till [{0}]
To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.
MD5:
b39535d972a498c6a68f3a418ddd619a
SHA1:
366deeb8fcbd0cacc99cbee4d05d80574938012d
SHA-256:
bdbde25076499a6273dff7f47c60ee127e4bfd597c6c532f0b20aa28e3c5601e

I och med att du hämtar accepterar du villkoren i Dells licensavtal för programvara.


Korrigeringar och förbättringar

Initial Release

Installationsanvisningar

Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for DELL_SX2210T-TOUCH-MONITOR_A00-00_R238339.EXE

Download

1.Click Download Now, to download the file.
2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP
users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3.From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4.If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Install

1.Double-click the new icon on the desktop labeled DELL_SX2210T-TOUCH-MONITOR_A00-00_R238339.EXE.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to C:\DELL\DRIVERS\R238339. Write down this path so the executable (I.e.
Setup.exe) file can be found later.
3.The Self-Extractor window appears.
4.Click OK.
5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
6.Click the Start button and then click Run.
7.Type C:\DELL\DRIVERS\R238339 in the Open textbox and then click OK.
8.Follow the on-screen installation instructions.

My Download List-#1 (0 )

Hjälp och självstudiekurser för drivrutiner

Mina hämtningslistor

Med Mina hämtningslistor kan du skapa och spara listor över drivrutiner som ska installeras vid ett senare tillfälle. Listor kan endast sparas om du loggar in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt, och väljer ”Spara den här listan”.
Mer information