Podrobnosti o ovládači

Dell Chassis Management Console

CMC 4.0

Opravy a vylepšenia

Enhancements:
- Support for PowerEdge M620 and iDRAC7 servers.
- Save and restore chassis configuration.
- Improved the SEL log.
- Broadcom 57810-k Dual Port 10Gb Blade Network Daughter Card.
- Broadcom 57810-k Dual Port 10Gb Blade Mezzanine Card.
- Intel I350 Quad Port 1Gb Blade Mezzanine Card.
- Intel x520-k Dual Port 10Gb Blade Network Daughter Card.
- Intel x520-k Dual Port 10Gb Blade Mezzanine Card.
- Qlogic QMD8262-k Dual Port 10Gb Blade Network Daughter Card.
- Mellanox M4001Q QDR/DDR InfiniBand Switch.
- Mellanox M4001F FDR InfiniBand Switch.
- Mellanox ConnectX-3 QDR/DDR InfiniBand Blade Mezzanine Card.
- Mellanox ConnectX-3 FDR InfiniBand Blade Mezzanine Card.
- Expanded the CMC MIB to contain OIDs for Chassis Physical Location.
- Expanded the CMC MIB to contain OIDs for Blade Server Service Tag and Slotname.
- Option for OpenManage Power Center to manage server power.
- One to many replication of BIOS server settings for iDRAC6 and iDRAC7 servers (Server Cloning).
- Capability added to Multi-Chassis Management feature to synchronize properties of new member to those of the leader.
- CPU and Memory information is available from GUI for servers which support the Lifecycle Controller (LC).
- Support for inventory of Servers and IOMs and report generation for an MCM (multi-chassis management) group.

Verzia

Verzia 4.0, A00

Kategória

Správa systémov šasi

Dátum vydania

06 3 2012

Naposledy aktualizované

23 5 2013

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru:Rel-Notes-Text
Názov súboru:CMC_README.txt
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 9 KB
Popis formátu:Tento formát súboru obsahuje obyčajný text, ktorý je možné zobraziť v štandardnom textovom editore.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
2dd87ebc27e0efd7f19afe007880cd95
SHA1:
91ceaa5245523fe271c6d1cdceb757965bed0941
SHA-256:
Nie je k dispozícii
Formát súboru:Modular Chassis Package
Názov súboru:firmimg-4.00-A00.cmc
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 36 MB
Popis formátu:Balíky Dell pre program Chassis Management Controller (CMC) zaisťujú, aby pred vykonaním aktualizácie boli splnené špecifické kritériá overenia.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
b3d6e2755695986317588d7fedaa1b5a
SHA1:
7552a47b61443ce8cb7fe4166cd2c5aa53dd1ec1
SHA-256:
Nie je k dispozícii
Formát súboru:Modular Chassis Package Signature
Názov súboru:firmimg-4.00-A00.cmc.sign
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 0.2 KB
Popis formátu:Podpis pre balíky Dell pre program Chassis Management Controller (CMC) možno použiť na overenie identity spoločnosti Dell v súvisiacom balíku pre program CMC. Verejný kľúč GnuPG spoločnosti Dell možno prevziať na webovej lokalite Dell | Linux.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
b7374da7f4ba5c3b82ff77934415bd46
SHA1:
f51445f8bd3206201530e98a970744f66718a384
SHA-256:
Nie je k dispozícii
Formát súboru:Hard-Drive
Názov súboru:CMC4_0_A00.exe
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 33 MB
Popis formátu:Tento formát súboru pozostáva z archívu súborov, ktoré je možné rozbaliť do adresára na pevnom disku. Z daného adresára potom možno vykonať inštaláciu.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
87c9617cd316815551b2d629dc32774d
SHA1:
459597f9768a971637699ca4e3df12f68088b54f
SHA-256:
Nie je k dispozícii

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Operačné systémy
Nevzťahuje sa
Pokyny na inštaláciu
Instructions for CMC A00_README.TXT:

1) Click Download now.
The File Download window appears.

2) Click the Save button.
The Save As window appears.

3) Select Desktop using the drop-down menu to the right of Save in.

4) Click the Save button.
A progress meter moves as the download is completed.

5) If necessary, click X in the upper right-hand corner of the Download Progress Window to close it upon completion.

6) Double click the Icon on your desktop for the newly saved file.
The Dell Bios Release Notes window appears.

Instructions for CMC4_0_A00.exe

Download
1. Click the Download Now link to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.

Extract Files
1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file to unzip the download package.
2. Specify the location to unzip the files.
3. Click on the unzip button to extract files.
Seznamy mých položek ke stažení
Přihlásit se

My Download List-#1


Pomocník a kurzy k ovládačom

x
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie

Tento ovládač bol testovaný nezávislými výrobcami softvéru (ISV) aj spoločnosťou Dell na operačných systémoch, grafických kartách a aplikáciách podporovaných vaším zariadením, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a výkonnosť. Podrobnosti

Společnost Dell doporučuje použití této aktualizace při příštím plánovaném cyklu aktualizací. Aktualizace obsahuje vylepšení nebo změny funkcí, které vám pomohou zachovat aktuálnost a kompatibilitu systémového softwaru s ostatními systémovými moduly (firmware, systém BIOS, ovladače a software).