Podrobnosti o ovládači

Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeGamer, v.RC2.0, WebA01-00

Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Update

Verzia

Verzia RC2.0, WebA01-00

Kompatibilita

Operačné systémy
  • MS Windows Vista 32bitový
  • MS Windows Vista 64bitový
  • MS Windows XP
  • MS Windows XP x64

Vzťahuje sa na

Sound Blaster X-Fi XtremeGamer

Dátum

Dátum vydania
16. 10. 2007
Naposledy aktualizované
3. 11. 2011

Dôležitosť

Naliehavé. Společnost Dell doporučuje použití této aktualizace při příštím plánovaném cyklu aktualizací. Aktualizace obsahuje vylepšení nebo změny funkcí, které vám pomohou zachovat aktuálnost a kompatibilitu systémového softwaru s ostatními systémovými moduly (firmware, systém BIOS, ovladače a software).

Dostupné formáty

Formát súboru:Hard-Drive
Názov súboru:R167305.exe
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 36MB
Popis formátuThis file format consists of an archive of files that may be decompressed to a directory on the hard drive. The installation can then be done from that directory.
Pridané do zoznamu súborov na prevzatie
Prejsť na [{0}]
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
294644eaf60ea497a8bfdf90d00340ee
SHA1:
Nie je k dispozícii
SHA-256:
Nie je k dispozícii

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell.


Opravy a vylepšenia

Update Driver to fix the startup noise problem on Vista 64 system that has more than 4G RAM.

Pokyny na inštaláciu

Instructions for R167305.exe

Download
1. Click the Download Now link to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.

Extract Files
1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file to unzip the download package.
2. Specify the location to unzip the files.
3. Click on the unzip button to extract files.

My Download List-#1 (0 )

Pomocník a kurzy k ovládačom

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie