Podrobnosti o ovládači

Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeGamer, v.RC2.0, WebA01-00

Creative Labs Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Update

Opravy a vylepšenia

Update Driver to fix the startup noise problem on Vista 64 system that has more than 4G RAM.


Verzia

Verzia RC2.0, WebA01-00

Kategória

Zvukové zariadenia

Dátum vydania

30 5 2008

Naposledy aktualizované

03 11 2011

Dôležitosť

Naliehavé

Dostupné formáty

Formát súboru:Hard-Drive
Názov súboru:R167305.exe
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 36MB
Popis formátuTento formát súboru pozostáva z archívu súborov, ktoré je možné rozbaliť do adresára na pevnom disku. Z daného adresára potom možno vykonať inštaláciu.
Pridané do zoznamu súborov na prevzatie
Prejsť na [{0}]
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
294644eaf60ea497a8bfdf90d00340ee
SHA1:
Nie je k dispozícii
SHA-256:
Nie je k dispozícii

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell.

Operačné systémy

Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista 64bitový
Windows XP
Windows XP, 64-bit

Vzťahuje sa na

Sound Blaster X-Fi XtremeGamer

Pokyny na inštaláciu

Instructions for R167305.exe

Download
1. Click the Download Now link to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.

Extract Files
1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file to unzip the download package.
2. Specify the location to unzip the files.
3. Click on the unzip button to extract files.My Download List-#1 (0 )

Pomocník a kurzy k ovládačom

Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, lebo môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na chvíľu sa zobrazí čierna obrazovka.

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie
Tento ovládač bol testovaný nezávislými výrobcami softvéru (ISV) aj spoločnosťou Dell na operačných systémoch, grafických kartách a aplikáciách podporovaných vaším zariadením, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a výkonnosť. Podrobnosti
Společnost Dell doporučuje použití této aktualizace při příštím plánovaném cyklu aktualizací. Aktualizace obsahuje vylepšení nebo změny funkcí, které vám pomohou zachovat aktuálnost a kompatibilitu systémového softwaru s ostatními systémovými moduly (firmware, systém BIOS, ovladače a software).