Zoznámte sa so systémom Windows 2012

Objavte nové funkcie a naučte sa naplno využívať možnosti svojho systému Windows

Ďalšie informácie

Podrobnosti o ovládači

Dell AIM Integration Pack for Microsoft System Center Orchestrator, v.2.0

The Integration Pack for Dell Advanced Infrastructure Manager (AIM) is an add-on for System Center Orchestrator 2012 that enables customer to automate procedures and processes in the Dell AIM environment.

This version of Dell AIM IP (v2.0) supports only Orchestrator 2012 and works with AIM version 3.4.2 and 3.5.1

Verzia

Verzia 2.0, A01

Vzťahuje sa na

AIM Integration Pack for Microsoft System Center Orchestrator

Dátum

Dátum vydania
12. 6. 2012
Naposledy aktualizované
26. 9. 2013

Dôležitosť

Voliteľné. Společnost Dell doporučuje zákazníkům prostudovat informace o dané aktualizaci a zjistit, zda je pro daný systém vhodná. Aktualizace obsahuje změny, které mají vliv pouze na určité konfigurace, nebo poskytuje nové funkce, které se mohou nebo nemusí vztahovat k danému prostředí.

Dostupné formáty

Formát súboru:Hard-Drive
Názov súboru:IP_Orchestrator_Dell_AIM_2.0-24.exe
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 1022KB
Popis formátuThis file format consists of an archive of files that may be decompressed to a directory on the hard drive. The installation can then be done from that directory.
Pridané do zoznamu súborov na prevzatie
Prejsť na [{0}]
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
380cdc4ca0f93e1c131430f0697b8eb1
SHA1:
c93228c5567d413b2f377425242117b45c17eb07
SHA-256:
09c3a5d05cff54eae37716a9016908ec11a2d48fc8bae563058ebba98714723f

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell.


Dôležité informácie

File Descriptions:

1) IP_DELL_AIM_2.0.oip - The Orchestrator integration pack.
2) README.txt - Contains release information and installation instructions.

For more information please refer Dell AIM Integration Pack User Guide.
http://support.dell.com/support/edocs/SOFTWARE/OIPAIM/2_0/index.htm

Blog link for Integration Pack:
http://en.community.dell.com/techcenter/virtual-integrated-system/w/wiki/overview-of-dell-aim-integration-pack-for-microsoft-system-center-opalis.aspx

Opravy a vylepšenia

Enhancements:
This release "Dell AIM IP 2.0" consists of same features as previous version (Dell AIM IP 1.0) but supports Orchestrator 2012 and Dell Advanced Infrastructure Manager (AIM) 3.4.2.

Pokyny na inštaláciu

Download
1. Click the Download Now link to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.

Extract Files
1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file to unzip the download package
2. Click Continue.
3. Specify the location to unzip the files.
4. Click OK to extract files. After the files are extracted the message all files were successfully unzipped will appear.

Install
Follow the on-screen installation instructions.

My Download List-#1 (0 )

Pomocník a kurzy k ovládačom

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie