Podrobnosti o ovládači

Dell AIM Integration Pack for Microsoft System Center Orchestrator, v.2.0

The Integration Pack for Dell Advanced Infrastructure Manager (AIM) is an add-on for System Center Orchestrator 2012 that enables customer to automate procedures and processes in the Dell AIM environment.

This version of Dell AIM IP (v2.0) supports only Orchestrator 2012 and works with AIM version 3.4.2 and 3.5.1

Opravy a vylepšenia

Enhancements:
This release "Dell AIM IP 2.0" consists of same features as previous version (Dell AIM IP 1.0) but supports Orchestrator 2012 and Dell Advanced Infrastructure Manager (AIM) 3.4.2.

Verzia

Verzia 2.0, A01

Kategória

Správa systémov

Dátum vydania

12 6 2012

Naposledy aktualizované

26 9 2013

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru:Hard-Drive
Názov súboru:IP_Orchestrator_Dell_AIM_2.0-24.exe
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 1022 KB
Popis formátu:Tento formát súboru pozostáva z archívu súborov, ktoré je možné rozbaliť do adresára na pevnom disku. Z daného adresára potom možno vykonať inštaláciu.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
380cdc4ca0f93e1c131430f0697b8eb1
SHA1:
c93228c5567d413b2f377425242117b45c17eb07
SHA-256:
09c3a5d05cff54eae37716a9016908ec11a2d48fc8bae563058ebba98714723f

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Iné verzie
2.0,A00 17 4 201210:07:12
Operačné systémy
Windows Server 2008 R2
Pokyny na inštaláciu
Download
1. Click the Download Now link to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.

Extract Files
1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file to unzip the download package
2. Click Continue.
3. Specify the location to unzip the files.
4. Click OK to extract files. After the files are extracted the message all files were successfully unzipped will appear.

Install
Follow the on-screen installation instructions.
Dôležité informácie
File Descriptions:

1) IP_DELL_AIM_2.0.oip - The Orchestrator integration pack.
2) README.txt - Contains release information and installation instructions.

For more information please refer Dell AIM Integration Pack User Guide.
http://support.dell.com/support/edocs/SOFTWARE/OIPAIM/2_0/index.htm

Blog link for Integration Pack:
http://en.community.dell.com/techcenter/virtual-integrated-system/w/wiki/overview-of-dell-aim-integration-pack-for-microsoft-system-center-opalis.aspx
Seznamy mých položek ke stažení
Přihlásit se

My Download List-#1


Pomocník a kurzy k ovládačom

x
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie

Tento ovládač bol testovaný nezávislými výrobcami softvéru (ISV) aj spoločnosťou Dell na operačných systémoch, grafických kartách a aplikáciách podporovaných vaším zariadením, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a výkonnosť. Podrobnosti

Společnost Dell doporučuje zákazníkům prostudovat informace o dané aktualizaci a zjistit, zda je pro daný systém vhodná. Aktualizace obsahuje změny, které mají vliv pouze na určité konfigurace, nebo poskytuje nové funkce, které se mohou nebo nemusí vztahovat k danému prostředí.