Dell Remote Access, v.1.1.0.5, A03

Dell Online:
After download is complete, double click the file to begin installation.

Opravy a vylepšenia

Performance Enhancements

Verzia

Verzia 1.1.0.5, A03

Kategória

Aplikácia

Dátum vydania

22 1 2009

Naposledy aktualizované

03 11 2011

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru:Rel-Notes-Text
Názov súboru:Remote Access A03.msi
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 15 MB
Popis formátu:Tento formát pozostáva z archívu textových súborov, ktoré sa používajú na poskytovanie pomoci a informácií o postupoch pre zákazníkov.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
9012078ac1478f29c59fa074c108b2ad
SHA1:
Nie je k dispozícii
SHA-256:
Nie je k dispozícii

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Operačné systémy
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista 64bitový
Windows XP
Windows XP, 64-bit
Pokyny na inštaláciu
Custom Instructions for Remote Access A03.msi:

After download is complete, double click the file to begin installation.
x
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.

Tento ovládač bol testovaný nezávislými výrobcami softvéru (ISV) aj spoločnosťou Dell na operačných systémoch, grafických kartách a aplikáciách podporovaných vaším zariadením, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a výkonnosť. Podrobnosti

Společnost Dell doporučuje použití této aktualizace při příštím plánovaném cyklu aktualizací. Aktualizace obsahuje vylepšení nebo změny funkcí, které vám pomohou zachovat aktuálnost a kompatibilitu systémového softwaru s ostatními systémovými moduly (firmware, systém BIOS, ovladače a software).