Podrobnosti o ovládači

Intel GM45 Express Chipset Family, v.8.7.0.1007, A00

Intel GM45 Express Chipset Driver

Verzia

Verzia 8.7.0.1007, A00

Kompatibilita

Operačné systémy
  • MS Windows Vista 32bitový
  • MS Windows Vista 64bitový
  • MS Windows XP

Vzťahuje sa na

Dell Device

Dátum

Dátum vydania
24. 7. 2014
Naposledy aktualizované
24. 7. 2014

Dôležitosť

Naliehavé. Společnost Dell doporučuje použití této aktualizace při příštím plánovaném cyklu aktualizací. Aktualizace obsahuje vylepšení nebo změny funkcí, které vám pomohou zachovat aktuálnost a kompatibilitu systémového softwaru s ostatními systémovými moduly (firmware, systém BIOS, ovladače a software).

Dostupné formáty

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell.


Opravy a vylepšenia

Initial Release

Pokyny na inštaláciu

Reboot will be required

My Download List-#1 (0 )

Pomocník a kurzy k ovládačom

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie