Dell 32 Bit Diagnostics (Graphical User Interface version), v.A1327A0/A0456, A1327A0

Dell Diagnostics Utility

Opravy a vylepšenia

Dell Diagnostics has been enhanced to support new products, add features and/or improve performance.

Verzia

Verzia A1327A0/A0456, A1327A0

Kategória

Diagnostika

Dátum vydania

17 4 2008

Naposledy aktualizované

03 11 2011

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru:GnuPG Signature for Linux Update Package
Názov súboru:CL1327A0.bin
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 3 MB
Popis formátu:
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
61664813187d8ea7cabd59183d34b6aa
SHA1:
Nie je k dispozícii
SHA-256:
Nie je k dispozícii
Formát súboru:Hard-Drive
Názov súboru:CW1327A0.exe
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 3 MB
Popis formátu:Tento soubor obsahuje komprimovanou (případně komprimovanou do archivu ZIP) sadu souborů. Stáhněte soubor do složky na pevném disku, a poté jej spusťte (poklepejte na něj), rozbalí se sada souborů. Podle pokynů dokončete instalaci.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
5790604b35f4b48178a5e603879d9d5c
SHA1:
Nie je k dispozícii
SHA-256:
Nie je k dispozícii

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Operačné systémy
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista 64bitový
Windows XP
Windows XP, 64-bit
Pokyny na inštaláciu
Custom Instructions for CL1327A0.bin:

Execute CL1327A0.bin on command prompt
Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for CW1327A0.exe

Download

1.Click Download Now, to download the file.
2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP
users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3.From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4.If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Install

1.Double-click the new icon on the desktop labeled CW1327A0.exe.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to C:\DELL\DRIVERS\R178602. Write down this path so the executable (I.e.
Setup.exe) file can be found later.
3.The Self-Extractor window appears.
4.Click OK.
5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
6.Click the Start button and then click Run.
7.Type C:\DELL\DRIVERS\R178602 in the Open textbox and then click OK.
8.Follow the on-screen installation instructions.x
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.

Tento ovládač bol testovaný nezávislými výrobcami softvéru (ISV) aj spoločnosťou Dell na operačných systémoch, grafických kartách a aplikáciách podporovaných vaším zariadením, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a výkonnosť. Podrobnosti

Společnost Dell doporučuje zákazníkům prostudovat informace o dané aktualizaci a zjistit, zda je pro daný systém vhodná. Aktualizace obsahuje změny, které mají vliv pouze na určité konfigurace, nebo poskytuje nové funkce, které se mohou nebo nemusí vztahovat k danému prostředí.