Kontaktujte nás

Stav záruky

Identifikácia produktu

Záruky sa viažu na jednotlivé výrobky. Uveďte, ku ktorému produktu chcete zobraziť informácie o záruke.


Zadajte servisný štítok 

Čo je servisný štítok?

Na identifikáciu väčšiny produktov Dell môžete použiť servisný štítok alebo kód expresného servisu. Zákazníci so zariadeniami Dell EMC, Wyse, Force 10 a EqualLogic môžu použiť aj identifikačné číslo produktu alebo sériové číslo.

Identifikačné a sériové číslo produktu sú zvyčajne umiestnené na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
Zobraziť podrobnosti