Kontaktujte nás

Ovládače a súbory na prevzatie

Identifikácia produktu

Náš softvér je špecifický pre jednotlivé produkty. Aby ste získali kompatibilné súbory, uveďte, ktoré zariadenie aktualizujete.


Zadajte servisný štítok alebo identifikačné číslo produktu. 

Čo je to ID produktu?

Na identifikáciu väčšiny produktov Dell môžete použiť servisný štítok alebo kód expresného servisu. Zákazníci so zariadeniami Wyse, Force 10 a EqualLogic môžu použiť aj sériové číslo.

Identifikačné číslo produktu sa obyčajne nachádza na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

Zobraziť podrobnosti

Vybrať spomedzi všetkých produktov