Dell Precision Performance Optimizer Application

This package provides the Dell Precision Performance Optimizer Application and is supported on Precision models that is running the following Windows Operating System: Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1

Opravy a vylepšenia

Fixes
- Not Applicable.

Enhacements
- Updated professional application profiles for Autodesk AutoCAD, Adobe Creative Cloud, and Dassault Systemes SolidWorks.

Verzia

Verzia 1.08.00, A04

Kategória

Aplikácia

Dátum vydania

21 3 2014

Naposledy aktualizované

30 4 2015

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru:Update Package for Microsoft® Windows®
Názov súboru:Application_4FJ2M_WN_1.8.0_A04.EXE
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 60 MB
Popis formátu:Aktualizačné balíky Dell (DUP) vo formáte pre 32-bitový systém Microsoft Windows je možné spustiť aj v 64-bitových systémoch Microsoft Windows. Aktualizačné balíky Dell (DUP) vo formáte pre 64-bitový systém Microsoft Windows je možné spustiť len v 64-bitových systémoch Microsoft Windows. Pri výbere aktualizácie ovládača zariadenia skontrolujte, či ste vybrali aktualizáciu vhodnú pre váš operačný systém.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
ab0d1da7c9c4d5bdd4d9d2b16758908f
SHA1:
9fa91ef56556d41fa32a30dd16f59a016a1b8c8e
SHA-256:
85d8de6ece6e837630ab00c5a937cad41750b9a0a7cfde79a1da89d56025c729

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Iné verzie
1.09.0,A05 27 5 201414:41:58
1.7.0,A03 11 9 201321:15:16
1.04.00,A02 10 4 201313:34:25
1.03.00,A01 28 3 201316:35:01
Operačné systémy
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows 8, 32-bit
Windows 8, 64-bit
Windows 8.1, 32-bit
Windows 8.1, 64-bit
Vzťahuje sa na
Dell Precision Performance Optimizer
Pokyny na inštaláciu
Dell Update Package (DUP) Instructions

Download

1. Click Download File to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.

Installation

1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file.
2. Read over the release information presented in the dialog window.
3. Download and install any prerequisites identified in the dialog window before proceeding.
4. Click the Install button.
5. Follow the remaining prompts to perform the update.
x
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.

Tento ovládač bol testovaný nezávislými výrobcami softvéru (ISV) aj spoločnosťou Dell na operačných systémoch, grafických kartách a aplikáciách podporovaných vaším zariadením, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a výkonnosť. Podrobnosti

Společnost Dell doporučuje zákazníkům prostudovat informace o dané aktualizaci a zjistit, zda je pro daný systém vhodná. Aktualizace obsahuje změny, které mají vliv pouze na určité konfigurace, nebo poskytuje nové funkce, které se mohou nebo nemusí vztahovat k danému prostředí.