Podrobnosti o ovládači

Intel Intel(R) WiFi Link 5300, Intel(R) WiFi Link 5100, Intel(R) WiFi Link 5000 Series WLAN Half-Mini Card, v.TIC153101, A02

Installer package for Windows Vista 32-bit release 12.0.4 supporting Intel(R) WiFi Link 5300 Half Mini Card and Intel(R) WiFi Link 5100 Half Mini Card on Windows Vista 32-bit operating systems. Driver version is 12.0.0.82 and application version is 12.0.

Opravy a vylepšenia

Initial Release

Verzia

Verzia TIC153101, A02

Kategória

Sieť

Dátum vydania

05 1 2012

Naposledy aktualizované

19 4 2012

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru:Hard-Drive
Názov súboru:R202467.exe
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 12 MB
Popis formátu:Tento soubor obsahuje komprimovanou (případně komprimovanou do archivu ZIP) sadu souborů. Stáhněte soubor do složky na pevném disku, a poté jej spusťte (poklepejte na něj), rozbalí se sada souborů. Podle pokynů dokončete instalaci.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
5d72d8b4f18a0ba9182a5f5c6ac217be
SHA1:
553c97fc1b361d5533ff05c65d2addbbd483da34
SHA-256:
6b19e931fe6d93ae0a47f5ffa0b5be8418ac32a19987acce487060fbfc3a2307

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Operačné systémy
Windows Vista, 32-bit
Vzťahuje sa na
Intel Ultimate N WiFi Link 5300 with MyWiFi Technology
Intel(R) WiFi Link 5100
Intel(R) WiFi Link 5300
Pokyny na inštaláciu
Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for R202467.zip.exe

Download

1.Click Download Now, to download the file.
2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP
users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3.From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4.If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Install

1.Double-click the new icon on the desktop labeled R202467.zip.exe.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to C:\DELL\DRIVERS\R202467. Write down this path so the executable (I.e.
Setup.exe) file can be found later.
3.The Self-Extractor window appears.
4.Click OK.
5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
6.Click the Start button and then click Run.
7.Type C:\DELL\DRIVERS\R202467 in the Open textbox and then click OK.
8.Follow the on-screen installation instructions.


For Dell Inspiron 1427, this release can be used in these countries and regions only: China, Singapore, Indonesia, Philippines, Vietnam, and Malaysia.
Seznamy mých položek ke stažení
Přihlásit se

My Download List-#1


Pomocník a kurzy k ovládačom

x
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie

Tento ovládač bol testovaný nezávislými výrobcami softvéru (ISV) aj spoločnosťou Dell na operačných systémoch, grafických kartách a aplikáciách podporovaných vaším zariadením, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a výkonnosť. Podrobnosti

Společnost Dell doporučuje použití této aktualizace při příštím plánovaném cyklu aktualizací. Aktualizace obsahuje vylepšení nebo změny funkcí, které vám pomohou zachovat aktuálnost a kompatibilitu systémového softwaru s ostatními systémovými moduly (firmware, systém BIOS, ovladače a software).