Podrobnosti o ovládači

AMD ATI Mobility Radeon HD 7450M/7650M Graphics Driver

This package provides the AMD ATI Mobility Radeon HD 7450M/7650M Graphics Driver and is supported on Inspiron N5110 and Vostro Notebook 3550/3350 that are running the following Windows Operating System: Windows 7.

Opravy a vylepšenia

Fixes
- Not Applicable

Enhancements
- Enhanced LCD will black 2 seconds when changed between AC and DC mode

Verzia

Verzia 8.901.1.1, A10

Kategória

Video

Dátum vydania

26 3 2012

Naposledy aktualizované

11 12 2013

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru:Hard-Drive
Názov súboru:Video_ATI_W7_A10_Setup-G22HG_ZPE.exe
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 320 MB
Popis formátu:Tento soubor obsahuje komprimovanou (případně komprimovanou do archivu ZIP) sadu souborů. Stáhněte soubor do složky na pevném disku, a poté jej spusťte (poklepejte na něj), rozbalí se sada souborů. Podle pokynů dokončete instalaci.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
f8ebde09fcfb030ea2b114a4f463bbd7
SHA1:
c642553be67dac36248ac04c0e69c2c065a46c89
SHA-256:
Nie je k dispozícii

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Iné verzie
9.003.00,A01 22 7 20139:37:20
8.901.1.1000,A09 22 2 20124:22:13
Operačné systémy
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Vzťahuje sa na
AMD ATI Mobility Radeon HD 7450M
ATI Mobility Radeon HD 7650M
Pokyny na inštaláciu
Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File

Download

1. Click Download File, to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save or Save this program to disk and click OK. The Save In: window appears.
3. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4. If the Download Complete window appears, click Close. The file icon appears on your desktop.

Install

1. Double-click the new icon on the desktop.
2. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\G22HG". (Where 'G22HG' is the name of the file to be downloaded). Write down this path so the executable (i.e.Setup.exe) file can be found later.
3. The Self-Extractor window appears.
4. Click OK.
5. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.
6. Click Start button and then click Run.
7. Type "C:\DELL\DRIVERS\G22HG" (where 'G22HG' is the name of the file) in the Open textbox and then click OK.
8. Follow the on-screen installation instructions.
Seznamy mých položek ke stažení
Přihlásit se

My Download List-#1


Pomocník a kurzy k ovládačom

x
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie

Tento ovládač bol testovaný nezávislými výrobcami softvéru (ISV) aj spoločnosťou Dell na operačných systémoch, grafických kartách a aplikáciách podporovaných vaším zariadením, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a výkonnosť. Podrobnosti

Společnost Dell doporučuje použití této aktualizace při příštím plánovaném cyklu aktualizací. Aktualizace obsahuje vylepšení nebo změny funkcí, které vám pomohou zachovat aktuálnost a kompatibilitu systémového softwaru s ostatními systémovými moduly (firmware, systém BIOS, ovladače a software).