Dell SX2210T Touch Monitor Application

This package provides the Dell SX2210T Touch Monitor Application and is supported on Precision T3500, Inspiron 570 and XPS Notebook L502X that are running the following Windows Operating Systems: Vista and Windows 7.

Opravy a vylepšenia

Initial Release

Verzia

Verzia A00-00, A00-00

Kategória

Ovládače na nasadenie operačného systému

Dátum vydania

22 3 2012

Naposledy aktualizované

29 9 2017

Dôležitosť

Dostupné formáty

Formát súboru:Hard-Drive
Názov súboru:DELL_SX2210T-TOUCH-MONITOR_A00-00_R238339.exe
Typ preberania:HTTP
Veľkosť súboru: 5 MB
Popis formátu:Tento soubor obsahuje komprimovanou (případně komprimovanou do archivu ZIP) sadu souborů. Stáhněte soubor do složky na pevném disku, a poté jej spusťte (poklepejte na něj), rozbalí se sada souborů. Podle pokynů dokončete instalaci.
Ak chcete skontrolovať neporušenosť prevzatého súboru, overte kontrolný súčet.
MD5:
798f110e98d8ea4d659059f82556e2b2
SHA1:
c1fc7cb3407299758c8790560d07a72f56ff7bc7
SHA-256:
744d8bd4bc3039d1c9724964e7a3502c16410774d72c7b4d2300851f6c36dc6b

Prevzatím súborov vyjadrujete súhlas s podmienkami Softvérovej licenčnej zmluvy so spoločnosťou Dell. (v angličtine)

Operačné systémy
Windows 7, 32-bit
Windows 7, 64-bit
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista 64bitový
Vzťahuje sa na
Dell SX2210T Touch Monitor
SX2210T Touch Monitor
Pokyny na inštaláciu
Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File

Download

1. Click Download File, to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save or Save this program to disk and click OK. The Save In: window appears.
3. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4. If the Download Complete window appears, click Close. The file icon appears on your desktop.

Install

1. Double-click the new icon on the desktop.
2. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to ''C:\DELL\DRIVERS\KK98D''. (Where 'KK98D' is the name of the file to be downloaded). Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.
3. The Self-Extractor window appears.
4. Click OK.
5. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.
6. Click Start button and then click Run.
7. Type ''C:\DELL\DRIVERS\KK98D'' (where 'KK98D' is the name of the file) in the Open textbox and then click OK.
8. Follow the on-screen installation instructions.
x
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.

Tento ovládač bol testovaný nezávislými výrobcami softvéru (ISV) aj spoločnosťou Dell na operačných systémoch, grafických kartách a aplikáciách podporovaných vaším zariadením, aby sa zabezpečila maximálna kompatibilita a výkonnosť. Podrobnosti

Společnost Dell doporučuje zákazníkům prostudovat informace o dané aktualizaci a zjistit, zda je pro daný systém vhodná. Aktualizace obsahuje změny, které mají vliv pouze na určité konfigurace, nebo poskytuje nové funkce, které se mohou nebo nemusí vztahovat k danému prostředí.