Kontaktujte nás

Podpora produktov

Optimalizujte systém pomocou ovládačov a aktualizácií.

Získajte aktualizácie pre váš konkrétny systém.My Download List-#1 (0 )

Aktualizovať oznámenia
Zachovanie aktuálneho stavu produktov Dell pomocou najnovších ovládačov, aplikácií a firmvéru je jednoduché, ak sa zaregistrujete na príjem týchto bezplatných e-mailových upozornení.

Vytvoriť nový odber aktualizácií na e-mail


Vytvoriť odber informačného kanála RSS


Centrum preberania softvéru spoločnosti Dell
Application and Software

Our application and software support connects you to solutions if issues arise. Browse our selected expert articles and get your Dell running the way you need.

Centrum preberania softvéru spoločnosti Dell

 

Pomocník a kurzy k ovládačom

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie

Vysvetliť tieto možnosti

Ovládače podľa Analýzy systému
Nástroj Analýza systému prehľadáva ovládače vo vašom systéme a uvádza zoznam odporúčaných ovládačov a ovládačov, ktoré vyžadujú aktualizáciu.
Ovládače podľa výrobného čísla
Výrobné číslo sa môže použiť na získanie zoznamu ovládačov pre váš systém so softvérom nainštalovaným pri výrobe a tiež akýchkoľvek odporúčaných aktualizácií pre tieto ovládače. Výrobné číslo nie je možné použiť na zobrazenie odporúčaných ovládačov pre žiadne softvéry inštalované po zakúpení.
Ďalšie informácie

Ovládače podľa výrobného čísla

Výrobné číslo sa môže použiť na získanie zoznamu ovládačov pre váš systém so softvérom nainštalovaným pri výrobe a tiež akýchkoľvek odporúčaných aktualizácií pre tieto ovládače. Výrobné číslo nie je možné použiť na zobrazenie odporúčaných ovládačov pre žiadne softvéry inštalované po zakúpení.
Ďalšie informácie

Ovládače podľa výrobného čísla

Výrobné číslo sa môže použiť na získanie zoznamu ovládačov pre váš systém so softvérom nainštalovaným pri výrobe a tiež akýchkoľvek odporúčaných aktualizácií pre tieto ovládače. Výrobné číslo nie je možné použiť na zobrazenie odporúčaných ovládačov pre žiadne softvéry inštalované po zakúpení.
Ďalšie informácie

Ovládače podľa Analýzy systému

Nástroj Analýza systému prehľadáva ovládače vo vašom systéme a uvádza zoznam odporúčaných ovládačov a ovládačov, ktoré vyžadujú aktualizáciu.
Ďalšie informácie

Čo je ovládač?

Ovládač je softvér, ktorý umožňuje operačnému systému počítača komunikáciu s hardvérovými zariadeniami, ako sú tlačiarne, modemy a grafické karty. Tieto zariadenia nemusia fungovať správne, ak v počítači nemáte nainštalované najnovšie ovládače.
Ďalšie informácie
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS/firmvéru nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na okamih sa zobrazí čierna obrazovka.