Podpora produktov

Optimalizujte systém pomocou ovládačov a aktualizácií.

Zobraziť všetky ovládače pre váš produkt EqualLogic PS6500X

Pomocník a kurzy k ovládačom

Moje zoznamy súborov na prevzatie

Položka „Moje zoznamy súborov na prevzatie“ umožňuje vytvoriť a uložiť zoznamy ovládačov na neskoršiu inštaláciu. Zoznamy môžu byť uložené len prihlásením do vášho existujúceho účtu alebo vytvorením nového a vybratím možnosti „Uložiť tento zoznam“.
Ďalšie informácie

Vysvetliť tieto možnosti

Ovládače podľa Analýzy systému
Nástroj Analýza systému prehľadáva ovládače vo vašom systéme a uvádza zoznam odporúčaných ovládačov a ovládačov, ktoré vyžadujú aktualizáciu.
Ovládače podľa výrobného čísla
Výrobné číslo sa môže použiť na získanie zoznamu ovládačov pre váš systém so softvérom nainštalovaným pri výrobe a tiež akýchkoľvek odporúčaných aktualizácií pre tieto ovládače. Výrobné číslo nie je možné použiť na zobrazenie odporúčaných ovládačov pre žiadne softvéry inštalované po zakúpení.
Ďalšie informácie

Ovládače podľa výrobného čísla

Výrobné číslo sa môže použiť na získanie zoznamu ovládačov pre váš systém so softvérom nainštalovaným pri výrobe a tiež akýchkoľvek odporúčaných aktualizácií pre tieto ovládače. Výrobné číslo nie je možné použiť na zobrazenie odporúčaných ovládačov pre žiadne softvéry inštalované po zakúpení.
Ďalšie informácie

Ovládače podľa výrobného čísla

Výrobné číslo sa môže použiť na získanie zoznamu ovládačov pre váš systém so softvérom nainštalovaným pri výrobe a tiež akýchkoľvek odporúčaných aktualizácií pre tieto ovládače. Výrobné číslo nie je možné použiť na zobrazenie odporúčaných ovládačov pre žiadne softvéry inštalované po zakúpení.
Ďalšie informácie

Čo je ovládač?

Ovládač je softvér, ktorý umožňuje operačnému systému počítača komunikáciu s hardvérovými zariadeniami, ako sú tlačiarne, modemy a grafické karty. Tieto zariadenia nemusia fungovať správne, ak v počítači nemáte nainštalované najnovšie ovládače.
Ďalšie informácie
Upozornenie: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte počítač ani ho neodpájajte od zdroja napájania, lebo môže dôjsť k jeho poškodeniu. Počas aktualizácie sa váš počítač reštartuje a na chvíľu sa zobrazí čierna obrazovka.