Kontaktujte nás

Stav záruky

Identifikácia produktu

Záruky sa viažu na jednotlivé výrobky. Uveďte, ku ktorému produktu chcete zobraziť informácie o záruke.


Zadajte servisný štítok alebo iné identifikačné číslo produktu. 

Čo je to ID produktu?

Na identifikáciu väčšiny produktov Dell môžete použiť servisný štítok alebo kód expresného servisu. Zákazníci so zariadeniami Wyse, Force 10 a EqualLogic môžu použiť aj výrobné číslo.
Identifikačné čísla produktu sa obyčajne nachádzajú na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

Zobraziť podrobnosti