Kontaktujte nás

Stav záruky

Identifikácia produktu

Záruky sa viažu na jednotlivé výrobky. Uveďte, ku ktorému produktu chcete zobraziť informácie o záruke.


Zadajte servisný štítok alebo identifikačné číslo produktu. 

Čo je to ID produktu?

Na identifikáciu väčšiny produktov Dell môžete použiť servisný štítok alebo kód expresného servisu. Zákazníci so zariadeniami Wyse, Force 10 a EqualLogic môžu použiť aj sériové číslo.

Identifikačné číslo produktu sa obyčajne nachádza na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

Zobraziť podrobnosti