Kontaktujte násPrihlásenie na stránku Premier

Starostlivosť o zákazníkov

Číslo objednávky Dell je jedinečné 9-miestne číslo, ktoré predstavuje zásielku priradenú k vášmu nákupu. Ak ste si objednali viacero položiek, môže sa stať, že ste pre svoj nákup dostali viacero čísiel objednávok.
Číslo objednávky Dell je jedinečné 9-miestne číslo, ktoré predstavuje zásielku priradenú k vášmu nákupu. Ak ste si objednali viacero položiek, môže sa stať, že ste pre svoj nákup dostali viacero čísiel objednávok.
Zákaznícke číslo Dell je jedno referenčné číslo, ktoré vás identifikuje ako zákazníka spoločnosti Dell. Toto číslo sa nachádza v e-maile s potvrdením objednávky odoslanom po spracovaní nákupu. Možno ho použiť na sledovanie celého nákupu alebo jednotlivých položiek.
Zákaznícke číslo Dell je jedno referenčné číslo, ktoré vás identifikuje ako zákazníka spoločnosti Dell. Toto číslo sa nachádza v e-maile s potvrdením objednávky odoslanom po spracovaní nákupu. Možno ho použiť na sledovanie celého nákupu alebo jednotlivých položiek.
Číslo požiadavky na servis Dell je referenčná hodnota na identifikáciu stavu vašej požiadavky.
Číslo nákupnej objednávky Dell je referenčná hodnota (pozostáva z písmen a číslic alebo len číslic), ktorá identifikuje vašu objednávku na nadobudnutie produktov. Takisto sa používa pri identifikácii platby alebo na overenie porovnania cenovej ponuky a účtovanej sumy.
Číslo nákupnej objednávky Dell je referenčná hodnota (pozostáva z písmen a číslic alebo len číslic), ktorá identifikuje vašu objednávku na nadobudnutie produktov. Takisto sa používa pri identifikácii platby alebo na overenie porovnania cenovej ponuky a účtovanej sumy.
Zadajte platné PSČ.
Zadajte posledné štyri číslice telefónneho čísla.
Stav prípadu starostlivosti o zákazníkov   Help Text
Stav prípadu starostlivosti o zákazníkov predstavuje najrýchlejší a najjednoduchší spôsob kontroly priebehu vybavovania vašej požiadavky na servis. Ak nám chcete pomôcť zaručiť vašu bezpečnosť, poskytnite nám dve informácie týkajúce sa vašej objednávky. Zadajte ich do nasledujúcich polí.
Vyžadujú sa dve informácie.
Notice
*
*