Kontakt osLog på

Overdragelse af ejerskab

  • 1 Identificer system
  • 2 Oplysninger om den forrige ejer
  • 3 Oplysninger om ny ejer
  • 4 Gennemgå

Dell gør det nemt at overdrage garanti og ejerskab af visse Dell-produkter fra en ejer til en anden ejer og fra et land til et andet. Overdragelsen kan tage op til 7 arbejdsdage for indenlandske overførsler og op til 10 arbejdsdage for internationale overdragelser.
Bemærk, at ikke alle produkttyper og servicekontrakttyper kan overdrages til en ny ejer uden for landet, hvor produktet er købt. De mest almindelige servicekontrakttyper, der ikke kan overdrages, fremgår af denne liste.

Hvis du anmoder om en overdragelse af produkttyper som f.eks. EqualLogic og Compellent, kan disse være underlagt licensbegrænsninger eller andre kontraktlige begrænsninger, som begrænser dine rettigheder. Hvis dette er tilfældet for dit produkt, bliver du kontaktet af en Dell-repræsentant.

Bemærk: Ufuldstændige eller forkerte oplysninger forårsager en forsinkelse af behandlingen af din anmodning og kan resultere i et afslag på overdragelsen.
Kunder hos EBAY og AMAZON: Bemærk, at der kan anmodes om yderligere købsoplysninger, inden overdragelse af ejerskabet finder sted.

Hvis du vil købe Dell EqualLogic-produkter, skal du kontakte Support til EqualLogic

Hvis du vil registrere dit detailprodukt, skal du gå ind på www.dell.com/register

Er du logget på systemet nu?
Vi kan søge efter din computers servicekode og ekspresservicekode for dig.
Hvis der er ti (10) eller flere koder, bedes du venligst bruge nedenstående masseoverførselsfiler.
Bemærk venligst, at der er en international og national fil, og at ALLE felter skal udfyldes, for at din ordre kan blive behandlet.
(National = US til US; Int’l = alle andre overførselstyper)
Hvis ikke, skal du søge efter et eller flere systemer
Servicekode * Tooltip Icon
Dells servicekoder er entydige identifikatorer for hvert Dell-produkt. En servicekode er en alfanumerisk kode på fem til syv cifre.
Ekspresservicenummer Tooltip Icon
En ekspresservicekode er en numerisk konvertering af en servicekode.
Tilføj flere servicekoder