Contact opnemenAanmelden bij uw Premier-account Aanmelden

Overdracht van eigendom

  • 1 Systeem identificeren
  • 2 Gegevens van vorige eigenaar
  • 3 Gegevens van nieuwe eigenaar
  • 4 Beoordeling

Dell maakt het gemakkelijk om de garantie en het eigendom van bepaalde Dell producten van de ene naar de andere eigenaar en van het ene land naar het andere over te dragen. Het overdrachtproces kan tot 7 werkdagen in beslag nemen voor binnenlandse overdrachten en tot 10 werkdagen voor internationale overdrachten.
Houd er rekening mee dat niet alle typen producten en servicecontracten beschikbaar zijn voor overdracht naar een ander land dan het land van aankoop. Controleer deze lijst voor de meest voorkomende typen servicecontracten die niet kunnen worden overgedragen.

Producttypen zoals EqualLogic en Compellent waarvoor u een overdracht aanvraagt, kunnen onderworpen zijn aan restricties omtrent licentiering en contracten welke uw rechten beperken. In het geval dit voor uw product(en) geldt, neemt een vertegenwoordiger van Dell contact met u op.

Opmerking: onvolledige of onjuiste informatie zal leiden tot een vertraging bij de verwerking van uw aanvraag en kan leiden tot afwijzing van de eigendomsoverdracht.
EBAY- en AMAZON-klanten: onthoud dat aanvullende aankoopinformatie kan worden gevraagd voordat de overdracht van de eigendom plaatsvindt

Neem voor overdrachten van de eigendom van Dell EqualLogic-producten contact op met EqualLogic-support

Wanneer u uw in de detailhandel gekochte product wilt registreren, gaat u naar www.dell.com/register

Bent u nu in het systeem?
Wij kunnen de servicetag en de expresservicecode van uw computer voor u opzoeken.
Voor tien (10) of meer tags gebruikt u de bulkoverdrachtbestanden hieronder.
Er is een Internationaal en Nationaal bestand en ALLE velden moeten worden ingevuld om uw aanvraag te kunnen verwerken.
(Nationaal = binnen de VS; Internationaal = alle overige typen overdrachten)
Als dat niet het geval is, zoekt u een of meer systemen op.
Servicetag * Tooltip Icon
Een Dell-servicetag is een unieke identificatie die aan elk Dell-product wordt toegekend. Een servicetag is een code van vijf tot zeven alfanumerieke tekens.
Expressservicecode Tooltip Icon
Een expresservicecode is een numerieke omzetting van een servicetag.
Meer servicetags toevoegen