Kontakt ossPremier-innlogging Logg på

Overføring av eierskap

  • 1 Identifiser system
  • 2 Informasjon om tidligere eier
  • 3 Informasjon om ny eier
  • 4 Gjennomgå

Dell gjør det enkelt å overføre service og eierforhold av Dell-produkter fra én eier til en annen, eller fra ett land til et annet. Overføringsprosessen kan ta opptil 7 virkedager innenlands, og opptil 10 virkedager internasjonalt.
Vær oppmerksom på at ikke alle produkttyper og servicekontrakttyper kan overføres fra ett land til et annet. Denne listen viser de vanligste servicekontrakttypene som ikke kan overføres.

Produkttyper som EqualLogic og Compellent som du ber om en overføring for, kan være underlagt lisensiering eller andre kontraktsbaserte restriksjoner som begrenser rettighetene dine. Hvis dette er tilfelle for produktet ditt / produktene dine, blir du kontaktet av en Dell-representant.

Merk: Ufullstendig eller feil informasjon vil føre til en forsinkelse i behandling av forespørselen, og det kan igjen føre til avvisning av overføring av eierskap.
Kunder hos EBAY og AMAZON: Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om ekstra kjøpsinformasjon før overføring av eierskap finner sted.

For overføring av Dell EqualLogic-produkter kan du kontakte EqualLogic-støtte

Hvis du vil registrere forhandlerproduktet, kan du gå til www.dell.com/register

Er du i systemet nå?
Vi kan finne datamaskinens service-ID og ekspresservicekode for deg.
Ved (10) eller flere ID-er bruker du masseoverføringsfilene nedenfor.
Vær oppmerksom på at det finnes en USA-fil for ID-er som kjøpes i USA, og en ikke-USA-fil for service-ID-er som er kjøpes utenfor USA. ALLE felt må fylles ut for at forespørselen din skal kunne behandles.
Masseoverføring i USA Masseoverføring utenfor USA
Hvis ikke, kan du se etter ett eller flere systemer
Service-ID * Tooltip Icon
Dells service-ID-er er unike identifikatorer for hvert Dell-produkt. En service-ID er en alfanumerisk kode med fem til sju sifre.
Ekspresservicekode Tooltip Icon
En ekspresservicekode er en numerisk konvertering av en service-ID.
Legg til flere service-IDer