Jak v počítačích OptiPlex 7040 (a ostatních počítačích s procesory Skylake) nainstalovat systém Windows 7 pomocí sady MDT 2013 Update 2

Jak v počítačích OptiPlex 7040 (a ostatních počítačích s procesory Skylake) nainstalovat systém Windows 7 pomocí sady MDT 2013 Update 2Tento článek obsahuje informace o instalaci systému Windows 7 v počítačích OptiPlex 7040 (a ostatních počítačích s procesory Skylake) pomocí sady MDT 2013 Update 2.


Instalace systému Windows 7 pomocí sady MDT 2013 Update 2.

POZNÁMKA: Tento postup platí pouze pro systém Windows 7 Enterprise nebo média MSDN / multilicenční média; s jeho pomocí nelze aktivovat média OEM.

Pro instalaci systému Windows 7 v počítačích OptiPlex 7040 (a ostatních počítačích s procesory Skylake) pomocí sady Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2 postupujte následovně:

POZNÁMKA: Příprava médií v rámci tohoto postupu může v některých případech trvat 1–3 hodiny, v závislosti na rychlosti připojení k internetu a rychlosti portu USB.
 1. Stáhněte si sadu Windows ADK 10 1511 z následujícího odkazu: Windows ADK 10 1511 a vyberte instalační cestu pro instalaci:

  Zadání umístění

 2. Ze seznamu funkcí k instalaci vyberte možnost Deployment Tools (Nástroje pro nasazení) a prostředí Windows PE:

  Funkce k instalaci

 3. Stáhněte a nainstalujte sadu Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2 z následujícího odkazu: Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2.
 4. Stáhněte a nainstalujte nástroj 7-Zip z následujícího umístění: Nástroj 7-Zip.
 5. Stáhněte nástroj Rufus USB Key Maker Portable z následujícího umístění: Rufus USB Key Maker Portable.
 6. Stáhněte soubor Windows 10 PE CAB z následujícího umístění na webu Dell Techcenter: Windows 10 PE CAB.
 7. Extrahujte soubor Windows 10 PE CAB do dočasného adresáře. (C:\DC\Win10PECAB)
 8. Stáhněte soubor Windows 7 CAB pro počítač OptiPlex 7040 z následujícího umístění na webu Dell Techcenter: OptiPlex 7040 Windows 7 CAB.
 9. Extrahujte soubor OptiPlex 7040 CAB do dočasného adresáře. (C:\DC\7040-win7)
 10. Spusťte nástroj Deployment Workbench (Sada nástrojů pro nasazení), který je součástí sady Microsoft Deployment Toolkit.
 11. Klikněte pravým tlačítkem na položku Deployment Shares (Sdílené prostředky pro nasazení).
 12. Vyberte možnost New Deployment Share (Nový sdílený prostředek pro nasazení).
 13. Vyberte cestu pro Deployment Share (Sdílený prostředek pro nasazení).
 14. V případě potřeby nastavte heslo místního správce a povolte nástroj BitLocker:

  Nastavení hesla správce

 15. Klikněte na položku MDT Deployment Share (Sdílený prostředek pro nasazení MDT).
 16. Klikněte pravým tlačítkem na položku Out of Box Drivers (Předem nastavené ovladače) a vyberte možnost New Folder (Nová složka).
 17. Zadejte název PEx64.
 18. Klikněte pravým tlačítkem na položku PEx64.
 19. Vyberte možnost Import Drivers (Importovat ovladače).
 20. Vyhledejte dočasný adresář se soubory Windows 10 PE CAB C:\DC\WIN10PECAB\winpe\x64:

  Vyhledání složky

 21. Přejděte k položkám Advanced Configuration, Selection Profiles (Pokročilá konfigurace, Profily výběru).
 22. Klikněte pravým tlačítkem na položku Selection Profiles (Profily výběru).
 23. Vyberte možnost New Selection Profile (Nový profil výběru).
 24. Nový profil výběru pojmenujte „Ovladače PEx64“.
 25. Vyberte položku Out of Box Drivers \ PEx64 (Předem nastavené ovladače \ PEx64):

  Průvodce vytvořením nového profilu výběru

 26. Pokud potřebujete ovladače pro platformu x86, opakujte kroky 12–20, ale se složkou PEx86:

  Ovladače PEx86

 27. Klikněte pravým tlačítkem na položku MDT Deployment Share (Sdílený prostředek pro nasazení MDT).
 28. Přejděte do složky Properties (Vlastnosti).
 29. V části Platforms Supported (Podporované platformy) zrušte zaškrtnutí položky x86:

  Podporované platformy

 30. Přejděte do složky Windows PE.
 31. V části Platform x86 (Platforma x86) vyberte položku Drivers and Patches (Ovladače a opravy).
 32. Vyberte možnost PEx86 Drivers (Ovladače PEx86).
 33. V části Selection profile (Profil výběru) vyberte možnost Nothing (Žádný).
 34. Přejděte do složky Platform x64 (Platforma x64).
 35. Vyberte možnost PEx64 Drivers (Ovladače PEx64):

  Výběr možnosti PEx64 Drivers (Ovladače PEx64)

 36. Přejděte do složky Operating Systems (Operační systémy).
 37. Vytvořte nový adresář s názvem W7x64.
 38. Připojte bitovou kopii ISO operačního systému Windows 7 Enterprise nebo MSDN / VL (multilicence) nebo vložte disk do jednotky DVD.
 39. Klikněte pravým tlačítkem na složku W7x64.
 40. Vyberte možnost Import Operating System (Importovat operační systém).
 41. Vyberte možnost Full set of source files (Kompletní sada zdrojových souborů).
 42. Vyhledejte jednotku DVD / ISO označenou W7SP1:

  Vyhledání složky na disku DVD

 43. Do pole Destination (Cíl) zadejte Windows 7 x64 Pro nebo Enterprise SP1 (v závislosti na použitém disku). Může zde být zobrazeno více verzí importovaného systému Windows:

  Název cílového systému Windows

 44. Abyste předešli chybám, přejmenujte všechny adresáře v části W7x64 a odstraňte přebytečný text:

  Přejmenování adresářů

 45. Klikněte pravým tlačítkem na položku Out of Box Drivers (Předem nastavené ovladače) a vytvořte novou složku.
 46. Složku pojmenujte W7x64.
 47. Klikněte pravým tlačítkem na položku W7x64 a vytvořte novou složku.
 48. Složku pojmenujte OptiPlex 7040:

  Složka Optiplex 7040

 49. Klikněte pravým tlačítkem na složku OptiPlex 7040 a vyberte možnost Import Drivers (Importovat ovladače).
 50. Vyberte adresář x64 v rámci souboru OptiPlex 7040 CAB: C:\DC\7040-win7\7040\win7\x64

  Adresář x64

 51. V části Advanced Configuration (Pokročilá konfigurace) přejděte k položce Selection Profiles (Profily výběru).
 52. Klikněte pravým tlačítkem na položku Selection Profiles (Profily výběru) a vytvořte nový Selection Profile (Profil výběru).
 53. Pojmenujte ho Ovladače W7x64.
 54. V části Out of Box Drivers (Předem nastavené ovladače) vyberte položku W7x64:

  Předem nastavené ovladače W7x64

 55. Klikněte pravým tlačítkem na položku Task Sequences (Pořadí úloh) a vyberte možnost New Task Sequence (Nové pořadí úloh).
 56. Do pole Task Sequence ID (ID pořadí úloh) zadejte W7x64-1.
 57. Do pole Task Sequence Name (Název pořadí úloh) zadejte Nasazení Windows 7 x64 Pro nebo Enterprise SP1 (v závislosti na použité verzi systému).
 58. Vyberte možnost Standard Client Task Sequence (Standardní klientské pořadí úloh).
 59. Vyberte verzi systému Windows 7 x64:

  Výběr operačního systému

 60. Nezadávejte kód Product Key.
 61. Zadejte své jméno a upřednostňovanou domovskou stránku prohlížeče Internet Explorer.
 62. Zadejte heslo místního správce.
 63. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Deploy Windows 7 x64 Task Sequence (Pořadí úloh nasazení systému Windows 7 x64) a přejděte k části Properties (Vlastnosti).
 64. Vyberte možnost Task Sequence (Pořadí úloh).
 65. Vyberte možnost Preinstall (Předinstalace).
 66. Vyberte možnost Inject Drivers (Založit ovladače).
 67. Jako Selection Profile (Profil výběru) vyberte možnost W7x64 Drivers (Ovladače W7x64).
 68. Vyberte možnost Install only matching drivers (Instalovat pouze odpovídající ovladače):

  Instalovat pouze odpovídající ovladače

 69. Klikněte pravým tlačítkem na položku Media (Média) a vyberte možnost New Media (Nové médium).
 70. Vyberte možnost Selection Profile: Everything (Profil výběru: Vše).
 71. Jako cestu k médiu vyberte dočasný adresář.
 72. Klikněte pravým tlačítkem na položku MEDIA001 a přejděte k části Properties (Vlastnosti).
 73. Zrušte výběr možnosti „Generate x86 boot image“ (Vytvořit spouštěcí bitovou kopii x86).

  Vytvořit spouštěcí bitovou kopii x64

 74. Přejděte na kartu Windows PE.
 75. Vyberte položku PEx86 Platform (Platforma PEx86) a poté přejděte na kartu Drivers and Patches (Ovladače a opravy).
 76. U položky Selection profile (Profil výběru) vyberte možnost Nothing (Žádný).
 77. Vyberte položku Platform (Platforma) a přejděte k části x64.
 78. V části Selection profile (Profil výběru) vyberte možnost PEx64 Drivers (Ovladače PEx64).
 79. Klikněte pravým tlačítkem na položku MEDIA001 a vyberte možnost Update Media Content (Aktualizovat obsah média).
 80. Nová bitová kopie ISO se bude jmenovat LiteTouchMedia.iso a uloží se do dočasného adresáře, který jste vybrali v kroku 69.
 81. Spusťte nástroj Rufus.
 82. Klikněte na ikonu disku vedle bitové kopie ISO:

  Bitová kopie disku

 83. Vyberte soubor LiteTouchMedia.iso.
 84. Po přidání souboru LiteTouchMedia.ISO se ujistěte, že jsou stále zaškrtnuté možnosti GPT a FAT32
 85. Vyberte možnost Start (Spustit).
 86. Připojte klíč USB k počítači s procesorem Skylake.
 87. Zapněte počítač.
 88. Stisknutím klávesy F2 vstupte do systému BIOS.
 89. Přejděte na kartu General (Obecné) a poté k části Boot Sequence (Spouštěcí sekvence).
 90. Vyberte možnost UEFI Mode (Režim UEFI).
 91. Přejděte na kartu Advanced Boot Options (Rozšířené možnosti spuštění).
 92. Povolte možnost Legacy Option ROM (Starší paměti ROM).
 93. Přejděte na kartu System Configuration (Konfigurace systému) a poté k části SATA Operation (Provoz SATA).
 94. Vyberte možnost RAID On (Zapnout RAID).
 95. Restartujte počítač.
 96. Stisknutím klávesy F12 otevřete nabídku Boot Selection (Výběr spuštění).
 97. Na kartě UEFI vyberte možnost: UEFI: USB Key PMAP (UEFI: Klíč USB PMAP).

 98. Vyberte možnost Start the Deployment Wizard (Spustit průvodce nasazením).
 99. Ze seznamu Task Sequence (Pořadí úloh) vyberte možnost Deploy Windows 7x64 (Nasadit systém Windows 7 x64).


ID článku: HOW11493

Datum poslední změny: 09.08.2018 16:58


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.