Problemer med Dell S2240Touch Monitor

Problemer med Dell S2240Touch Monitor


Artikeloversigt: Denne artikel indeholder oplysninger om "S2240T Touch Monitor Issues" (Problemer med S2240T Touch-skærm).


Indholdsfortegnelse:
  1. Touch-rapportfejl
  2. Touch-skærm svarer ikke i strømbesparende tilstand
  3. Kalibrering af Windows 7 og Windows 81.


 Touch-rapportfejl


Du kan opleve, at touch-funktioner ikke er korrekt justeret eller ikke virker:

1.Sørg for, at strømkablet har et ben til jord.

2.Jævnstrømskablet tages ud og genindsættes i strømadapteren, så touch-modulet kan udføre automatisk kalibrering.

3.Sørg for at bruge det USB-kabel, som Dell leverede, til tilslutning til computeren.

4.Sørg for, at computeren understøtter USB 2.0-kabel.
5.Hvis systemet ikke kan registrere enheden, tændes/slukkes for strømmen til monitoren, eller USB-kablet tages ud/indsættes.

2.


Touch-skærm svarer ikke i strømbesparende tilstand


Hvis monitoren eller computeren ikke vågner, når du rører den i fejlsikret tilstand, skal du udføre nedenstående trin:

1.Åbn Device Manager (Enhedshåndtering) og vælg HID Interface Device (HID-interfaceenhed) under Human Device (Brugerenhed).

2.Højreklik på HID-kompatibel enhed og vælg Properties (Egenskaber).

3.På fanen Power Management (Strømstyring) skal du sørge for, at "Allow the device to wake the computer" (Tillad, at enheden vækker computeren) er markeret.


3.


Markøren bevæger sig tilfældigt 


Markøren følger ikke 100 % din finger, når du rører skærmen.
1.Åbn kontrolpanelet og vælg Tablet PC Settings (Indstillinger for tablet-pc)
2.Vælg Calibration (Kalibrering).
3.Kalibrer skærmen på ny ved at følge instruktionerne på skærmen.
4.Gem eller opgiv kalibreringsdataene.
  


Artikelnummer: SLN129798

Sidste ændringsdato: 10.02.2016 14.37


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.