Bruke og feilsøke Inspiron 14 (3443)

Bruke og feilsøke Inspiron 14 (3443)


Innholdsfortegnelse:

 1. Veiledninger og feilsøking for trådløst nettverk
 2. Dells støttesenter for Windows
 3. Mus, tastatur eller pekeplate fungerer ikke slik de skal
 4. Datamaskinen slutter å svare eller feilsøke problemer med lav ytelse
 5. Microsoft Windows krasjer, avsluttes, starter på nytt eller vises med blåskjerm
 6. Feilsøking av LCD-skjermen på en bærbar datamaskin som er svart, tom eller vanskelig å se
 7. Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin
 8. Drivere for Inspiron 14 (3443)
 9. Bruk og feilsøking av Dells webkamera og Dell Webcam Central-programvaren
 10. Datamaskinen starter ikke, eller det er ikke bilde på skjermen
 11. Dell PC Diagnostics hurtigtest og SupportAssist for PCer og nettbrett
 12. Spesifikasjoner
 13. Port-plasseringer
 14. Tilbakestille System Setup (Systemoppsett) (BIOS) til standardinnstillingene
 15. Datamaskinkomponent gjenkjennes ikke

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du bruker og feilsøker Inspiron 14 (3443).


1. Veiledninger og feilsøking for trådløst nettverk

Hvis du trenger veiledninger og informasjon om feilsøking for trådløst nettverk, kan du gå til Dells støttesenter for nettverk og trådløs funksjonalitet.

Tilbake til toppen


2. Dells støttesenter for Windows

Denne koblingen går til Dells støttesenter for Windows. Velg operativsystemet du trenger hjelp med.

Tilbake til toppen


3. Mus, tastatur eller pekeplate fungerer ikke slik de skal

Se i følgende artikler i Dells kunnskapsbase hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan bruke eller feilsøke mus, tastatur og pekeflate.


Tilbake til toppen


4. Maskinen slutter å svare

 1. Trykk på av/på-knappen i minst 15 sekunder for å sørge for at datamaskinen slås av.
 2. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 3. Trykk på av/på-knappen, og se om datamaskinen starter opp riktig. Hvis ikke kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 4. Laste ned og installere SupportAssist. Du kan få mer informasjon om hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).
 5. Utfør systemvedlikehold på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Optimalisering og vedlikehold av Microsoft Windows eller Feilsøke treg ytelse.
 6. Koble til enhetene én om gangen for å se om datamaskinen slutter å svare.

Tilbake til toppen


5. Microsoft Windows krasjer, avsluttes, starter på nytt eller vises med blåskjerm

Denne koblingen går til følgende artikkel i Microsofts kunnskapsbase: Microsoft Windows krasjer, avsluttes, starter på nytt eller vises med blåskjerm.

Tilbake til toppen


6. Feilsøking av LCD-skjermen på en bærbar datamaskin som er svart, tom eller vanskelig å se

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker LCD-skjermen på en bærbar datamaskin, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: LCD-skjermen på den bærbare datamaskinen er tom, svart eller slår seg ikke på.

Tilbake til toppen


7. Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin

Trykk på og hold nede -tasten, og trykk deretter på -tasten. Gjenta dette for å slå den trådløse antennen av eller på.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår på eller av den trådløse antennen på en Dell-datamaskin, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin.

Tilbake til toppen


8. Drivere for Inspiron 14 (3443)

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige drivere, kan du gå til siden med drivere for Inspiron 14 (3443).

Følgende artikkel inneholder informasjon om hvordan du laster ned drivere for Inspiron 14 (3443)-datamaskinen: How to Download and Install a Driver (Slik laster du ned og installerer en driver).

Tilbake til toppen


9. Bruk og feilsøking av Dells webkamera og Dell Webcam Central-programvaren

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du feilsøker webkameraet på datamaskinen, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Bruk og feilsøking av Dells webkamera og Dell Webcam Central-programvaren.

Tilbake til toppen


10. Datamaskinen starter ikke, eller det er ikke bilde på skjermen

Hvis det oppstår en situasjon hvor datamaskinen ikke starter opp i det hele tatt, eller hvis den starter opp (lys slås på og viftene går rundt), men det ikke vises noe bilde på datamaskinen, kan du lytte etter en rekke pip under oppstart.

Når du hører pipekodene, kan du se (tabell 1) for å feilsøke problemet med datamaskinen.
Pip Beskrivelse Mulig årsak
1 BIOS ROM-kontrollsum pågår eller mislyktes. Feil med hovedkortet, dekker BIOS-korrupsjon og ROM-feil.
2 Ikke oppdaget minne (RAM) Feil med minnet eller minnesporet
3
 • brikkesett-feil (North- og South bridge-feil, DMA/IMR/Timer-feil)
 • Test for tidsuret i datamaskinen mislyktes
 • Feil i port A20
 • Super I/U-brikkefeil
 • Test av tastaturkontroller mislyktes
Feil med hovedkortet
4 Feil ved skriving til / lesing av minne. Minnefeil
5 RTC-strømfeil (sanntidsklokke) CMOS-batterifeil
6 Feil ved video-BIOS-test. Feil med videoundersystem
7 Feil ved CPU-hurtigbuffertest Prosessorfeil
8 LCD LCD-feil

Tabell 1: Gjentakende pipekoder

Kontakt teknisk støtte hvis du vil ha ytterligere hjelp med datamaskinen.


Hvis du ikke hører noen pip, kan du gjøre følgende:
 1. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 2. Fjern strømadapteren fra datamaskinen, og trekk ut adapteren fra strømuttaket.
 3. Ta ut batteriet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar ut batteriet, kan du se brukerveiledningen for Inspiron 14 (3443) på Internett og klikke på Manuals (Brukerveiledninger). Deretter klikker du på PDF-filen ved siden av Service Manual (Servicehåndbok).
 4. Trykk på og hold nede strømknappen i 15 sekunder.
 5. Kontroller at kontaktene på strømkabelen og strømadapteren er koblet til skikkelig.
 6. Koble strømkabelen til datamaskinen og et strømuttak som fungerer.
 7. Trykk på av/på-knappen, og se om datamaskinen starter opp riktig. Hvis ikke kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 8. Slå av datamaskinen og sett batteriet tilbake i datamaskinen.
 9. Trykk på strømknappen for å se om datamaskinen slår seg på og starter opp ordentlig. Hvis ikke kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Check the Battery (Kontroller batteriet)
 10. Koble til enhetene én om gangen og sjekk om datamaskinen vil starte opp.

Tilbake til toppen


11. Dell PC Diagnostics hurtigtest og SupportAssist for PCer og nettbrett

 • Den raskeste og enkleste måten å identifisere og løse de vanligste problemene på er å bruke hurtigtesten for Dell PC Diagnostics. Dette løser problemet automatisk eller veileder deg gjennom trinnene for løse problemet.
  Merk: Hvis diagnostikken identifiserer en sviktende del, kommer vi, avhengig av hvilken del som er i ferd med å svikte, til umiddelbart å starte prosessen for å gi deg en kostnadsfri erstatningsdel som er dekket av garantien.

 • SupportAssist, tidligere kalt My Dell, gir systemoppdateringer, oppdager problemer og sender varsler basert på enheten, noe som gjør det enklere å løse og forebygge problemer. Dette programmet gir deg tilgang til alt du trenger for å eliminere tilfeldigheter relatert til vedlikehold av PCer og nettbrett. Du kan få mer informasjon om f.eks. hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).
 • Når datamaskinen ikke kan åpne Internett, kan du kjøre den innebygde diagnostikken på datamaskinen. Du kan få mer informasjon i artikkelen Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kjøre innebygd diagnostikk (ePSA) for systemet) i Dells kunnskapsbase.

Tilbake til toppen


12. Spesifikasjoner

Hvis du vil ha mer informasjon om spesifikasjoner for Inspiron 14 (3443), kan du se brukerveiledningen for Inspiron 14 (3443) på Internett og klikke på PDF-filen ved siden av Specifications (Spesifikasjoner).

Tilbake til toppen


13. Port-plasseringer

Hvis du vil ha informasjon om plasseringen til portene, kan du se brukerveiledningen for Inspiron 14 (3443) på Internett og klikke på PDF-filen ved siden av Quick Start Guide (Hurtigstartveiledning) eller Specifications (Spesifikasjoner).

Tilbake til toppen


14. Tilbakestille System Setup (Systemoppsett) (BIOS) til standardinnstillingene

Alternativ 1:

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når du blir bedt om det under POST, trykker du på for å åpne skjermbildet for systemoppsett.
 3. I skjermbildet System Setup (Systemoppsett) trykker du på for å åpne menyen Exit (Avslutt).
 4. Trykk på til Load Optimal Defaults (Last optimale standarder) er merket, og trykk på .
 5. Trykk på ved Yes (Ja) for å utføre Load Optimal Defaults (Last optimale standarder) og starte datamaskinen på nytt.

Alternativ 2:

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når du blir bedt om det under POST, trykker du på for å åpne skjermbildet for systemoppsett.
 3. I skjermbildet System Setup (Systemoppsett) trykker du på .
 4. Trykk på ved Yes (Ja) for å utføre Load Optimal Defaults (Last optimale standarder) og starte datamaskinen på nytt.

Tilbake til toppen


15. Datamaskinkomponent gjenkjennes ikke

SupportAssist, tidligere kalt My Dell, oppdager problemer og sender varsler basert på enheten. Dette programmet gir deg tilgang til alt du trenger for å eliminere tilfeldigheter relatert til vedlikehold av PCer og nettbrett. Du kan få mer informasjon om hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).

Tilbake til toppen

Artikkel-ID: SLN295059

Dato sist endret: 23/01/2018 11:59 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.