Podstawowy interfejs wiersza poleceń w przełącznikach Dell Networking PowerConnect 2800

Podstawowy interfejs wiersza poleceń w przełącznikach Dell Networking PowerConnect 2800
W tym artykule opisano ograniczoną listę poleceń dostępnych w wierszu polecenia przełączników Dell Networking PowerConnect 2800.

 


Omówienie podstawowego interfejsu CLI
 


Przełączniki z serii PowerConnect 28xx obsługują interfejs CLI podstawowej konsoli i pojedynczą sesję telnet.
 
 

 

 Aby uzyskać dostęp do konsoli szeregowej, przełącznik musi pracować w trybie zarządzanym. Domyślnie jest ustawiony w trybie niezarządzanym. Więcej informacji o przełączaniu się na tryb zarządzany można znaleźć w artykule HOW10276 na temat uzyskiwania dostępu do zarządzania w przełącznikach z serii PowerConnect 2800.

 

W modelu 2808 nie ma portu szeregowego umożliwiającego połączenie z konsolą. Z tego powodu, w przeciwieństwie do pozostałych urządzeń z serii 2800, model 2808 nie jest wyposażony w funkcje wiersza poleceń.

 

Interfejs CLI można wykorzystać, aby:
 
  • Uruchomić urządzenie ponownie
  • Przywrócić system do stanu domyślnego (model 2808 musi zostać zresetowany za pomocą interfejsu sieciowego)
  • Pobrać i przesłać konfigurację, obraz lub plik rozruchowy
  • Utworzyć lokalną bazę danych użytkowników (do zarządzania urządzeniem)
  • Zdefiniować społeczność SNMP
  • Określić statyczny adres IP
  • Wykonać polecenie show tech-support służące do wyświetlenia pomocy technicznej
 
 
 
 
Ponowne uruchamianie urządzenia
 
# reload

Uruchomienie tego polecenia zresetuje cały system i rozłączy bieżącą sesję. Czy chcesz kontynuować? (T/ konsola N)[N] T
Zamykanie...
Zamykanie...
 

Przywracanie systemu do stanu domyślnego
 
       Po ponownym załadowaniu i podczas uruchamiania przełącznika wyświetli się opcja naciśnięcia „Enter”. Zatrzymuje to automatyczny rozruch i uruchamia menu rozruchu.
W menu rozruchu wybierz opcję [2] Erase Flash File (Usuń plik służący do ładowania), naciskając przycisk <2>, a następnie potwierdź, naciskając przycisk <Y>
            Menu startowe
 
[ 1] Pobierz oprogramowanie
[ 2] Usuń plik służący do ładowania
[ 3] Przejdź do trybu diagnostycznego
[ 4] Ustaw prędkość transmisji w bodach dla terminala
[ 5] Wróć
Wprowadź wybraną opcję lub naciśnij „ESC”, aby wyjść: 2
Ostrzeżenie! Zaraz skasujesz plik służący do ładowania.
 
Czy na pewno chcesz to zrobić (T/N)? t
 

Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego
 
Wpisz copy tftp://{TFTP Server IP Address}/{filename of firmware} image, aby pobrać plik obrazu z serwera TFTP.


console# copy tftp://10.0.0.2/ -10020 powerconnect_28xx.ros image

16-Dec-2008 14:35:59 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://10.0.0.2/powerconnect_28xx-10020.ros destination URL flash://image
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16-Dec-2008 14:39:07 %COPY-W-TRAP: The copy operation was com
pleted successfully
!
Copy: 4606156 bytes copied in 00:03:37 [hh:mm:ss]
 
console#
 

Tworzenie lokalnej bazy danych użytkowników
 
console# configure
console(config)# username admin password password level 15
console(config)#
 

Konfiguracja SNMP
 
console# configure
console(config)# snmp-server community public rw 10.37.123.10
console(config)#
 

Przypisywanie adresu IP
 
console# configure
console(config)# ip address 172.16.1.1 /24
console(config-if)#


 

Wyświetlanie pomocy technicznej
 
        Console# show tech-support
                

Identyfikator artykułu: HOW10655

Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 12:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.