Baza wiedzy

Jak zainstalować Windows 7 na komputerze OptiPlex 7040 (i innych systemach Skylake) przy wykorzystaniu platformy MDT 2013 Update 2Ten artykuł zawiera informacje na temat instalacji Windows 7 na komputerze OptiPlex 7040 (i innych systemach Skylake) przy wykorzystaniu platformy MDT 2013 Update 2.


Jak zainstalować Windows 7, korzystając z platformy MDT 2013 Update 2.

UWAGA: ta procedura dotyczy wyłącznie Windows 7 Enterprise lub MSDN / nośników typu Volume License i nie aktywuje nośników OEM.

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować Windows 7 na komputerze OptiPlex 7040 (lub innych systemach Skylake) przy wykorzystaniu platformy Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2:

UWAGA: w niektórych przypadkach przygotowanie nośników może zająć 1–3 godz., w zależności od szybkości łącza internetowego i złącza USB.
 1. Pobierz Windows ADK 10 1511, korzystając z tego łącza: Windows ADK 10 1511, i wybierz ścieżkę instalacji:

  Określ lokalizację

 2. Wybierz Deployment Tools (Narzędzia wdrożeniowe) i Windows PE z listy funkcji do zainstalowania:

  Funkcje do zainstalowania

 3. Pobierz i zainstaluj platformę Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2, korzystając z tego łącza: Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2.
 4. Pobierz i zainstaluj program 7-Zip: 7-Zip Utility.
 5. Pobierz program Rufus USB Key Maker Portable: Rufus USB Key Make Portable.
 6. Pobierz plik CAB Windows 10 PE z łącza dostępnego w Dell Techcenter: Windows 10 PE CAB.
 7. Wypakuj plik CAB Windows 10 PE do katalogu tymczasowego. (C:\DC\Win10PECAB)
 8. Pobierz plik CAB Windows 7 dla komputera OptiPlex 7040 z Dell Techcenter: OptiPlex 7040 Windows 7 CAB.
 9. Wypakuj plik CAB OptiPlex 7040 do katalogu tymczasowego. (C:\DC\7040-win7)
 10. Otwórz konsolę Deployment Workbench (Konsola wdrożeniowa) w platformie Microsoft Deployment Toolkit.
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy Deployment Shares (Udziały sieciowe).
 12. Wybierz New Deployment Share (Nowy udział sieciowy).
 13. Wybierz ścieżkę pozycji Deployment Share (Udział sieciowy).
 14. Zaznacz opcje ustawienia lokalnego hasła administratora i włączenia programu BitLocker, jeśli jest taka potrzeba:

  Ustaw hasło administratora

 15. Kliknij MDT Deployment Share (Udział sieciowy MDT).
 16. Kliknij prawym przyciskiem myszy Out of Box Drivers (Sterowniki domyślne) i wybierz New Folder (Nowy folder).
 17. Wpisz PEx64.
 18. Kliknij prawym przyciskiem myszy PEx64.
 19. Wybierz Import Drivers (Importuj sterowniki).
 20. Przejdź do katalogu tymczasowego, gdzie są zapisane pliki CAB Windows 10 PE w folderze C:\DC\WIN10PECAB\winpe\x64:

  Przejdź do folderu

 21. Otwórz Advanced Configuration, Selection Profiles (Zaawansowana konfiguracja, Profile wyboru).
 22. Kliknij prawym przyciskiem myszy Selection Profiles (Profile wyboru).
 23. Wybierz New Selection Profile (Nowy profil wyboru).
 24. Nazwij nowy profil „PEx64 Drivers”.
 25. Wybierz Out of Box Drivers \ PEx64 (Sterowniki domyślne \ PEx64):

  Kreator nowego profilu wyboru

 26. Jeśli wymagana jest wersja x86, powtórz czynności 12–20 w przypadku sterowników PEx86:

  Sterowniki PEx86

 27. Kliknij prawym przyciskiem myszy MDT Deployment Share (Udział sieciowy MDT).
 28. Wybierz Properties (Właściwości).
 29. Usuń zaznaczenie pozycji x86 na liście Platforms Supported (Obsługiwane platformy):

  Platforms supported (Obsługiwane platformy)

 30. Przejdź do Windows PE.
 31. W sekcji Platform x86 wybierz Drivers and Patches (Sterowniki i poprawki).
 32. Wybierz PEx86 Drivers (Sterowniki PEx86).
 33. W profilu wyboru wybierz Nothing (Nic).
 34. Przejdź do Platform x64 (Platforma x64).
 35. Wybierz PEx64 Drivers (Sterowniki PEx64):

  Wybierz sterowniki PEx64

 36. Przejdź do Operating Systems (Systemy operacyjne).
 37. Utwórz nowy katalog i nazwij go W7x64.
 38. Zamontuj obraz Windows 7 Enterprise lub MSDN / VL OS ISO lub włóż płytę DVD.
 39. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder W7x64.
 40. Wybierz Import Operating System (Importuj system operacyjny).
 41. Wybierz Full set of source files (Pełny zestaw plików źródłowych).
 42. Przejdź do płyty DVD / ISO o nazwie W7SP1:

  Otwórz folder DVD

 43. Nazwij miejsce docelowe Windows 7 x64 Pro lub Enterprise SP1 (w zależności od płyty). Możliwe, że zostanie wyświetlonych kilka wersji zaimportowanego systemu Windows:

  Nazwa docelowego systemu Windows

 44. W celu uniknięcia błędów zmień nazwy wszystkich katalogów W7x64, aby usunąć zbędny tekst:

  Zmień nazwy katalogów

 45. Kliknij prawym przyciskiem myszy Out of Box Drivers (Sterowniki domyślne) i utwórz nowy folder.
 46. Nazwij go W7x64.
 47. Kliknij prawym przyciskiem myszy W7x64 i utwórz nowy folder.
 48. Nazwij folder OptiPlex 7040:

  Folder Optiplex 7040

 49. Kliknij prawym przyciskiem myszy OptiPlex 7040 i wybierz Import Drivers (Importuj sterowniki).
 50. Wybierz katalog x64 w pliku CAB OptiPlex 7040: C:\DC\7040-win7\7040\win7\x64

  Katalog x64

 51. Przejdź do Selection Profiles (Profile wyboru) w sekcji Advanced Configuration (Zaawansowana konfiguracja).
 52. Kliknij prawym przyciskiem myszy Selection Profiles (Profile wyboru) i utwórz nowy profil wyboru.
 53. Nazwij go Sterowniki W7x64.
 54. Wybierz W7x64 w sekcji Out of Box Drivers (Sterowniki domyślne):

  Sterowniki domyślne W7x64

 55. Kliknij prawym przyciskiem myszy Task Sequences (Sekwencje zadań) i wybierz New Task Sequence (Nowa sekwencja).
 56. Identyfikator sekwencji: W7x64-1.
 57. Sekwencja będzie mieć nazwę Deploy Windows 7 x64 Pro lub Enterprise SP1 (w zależności od wersji posiadanej przez użytkownika).
 58. Wybierz Standard Client Task Sequence (Standardowa sekwencja zadań klienta).
 59. Wybierz swoją wersję Windows 7x64:

  Wybierz system operacyjny

 60. Nie podawaj klucza produktu.
 61. Podaj imię (nazwisko / nazwę) i preferowaną stronę główną przeglądarki Internet Explorer.
 62. Wpisz hasło lokalnego administratora.
 63. Kliknij prawym przyciskiem myszy Deploy Windows 7 x64 Task Sequence (Sekwencja zadań wdrożenia Windows 7 x64) i wybierz Properties (Właściwości).
 64. Wybierz Task Sequence (Sekwencja zadań).
 65. Wybierz Preinstall (Preinstalacja).
 66. Wybierz Inject Drivers (Zastosuj sterowniki).
 67. Wybierz Sterowniki W7x64 jako profil wyboru.
 68. Wybierz opcję Install only matching drivers (Instaluj tylko pasujące sterowniki):

  Install only matching drivers (Instaluj tylko pasujące sterowniki)

 69. Kliknij prawym przyciskiem myszy Media (Nośniki) i wybierz New Media (Nowe nośniki).
 70. Wybierz Selection Profile: Everything (Profil wyboru: wszystko).
 71. Wybierz katalog tymczasowy jako ścieżkę nośnika.
 72. Kliknij prawym przyciskiem myszy MEDIA001 i przejdź do Properties (Właściwości).
 73. Usuń zaznaczenie opcji „Generate x86 boot image” (Wygeneruj obraz plików rozruchowych x86).

  Generate x64 boot image (Wygeneruj obraz plików rozruchowych x64)

 74. Przejdź do karty Windows PE.
 75. Wybierz PEx86 Platform (Platforma PEx86) i przejdź do karty Drivers and Patches (Sterowniki i poprawki).
 76. W Selection profile (Profilu wyboru) wybierz Nothing (Nic)
 77. Wybierz Platform (Platforma) i przejdź do x64.
 78. Wybierz PEx64 Drivers (Sterowniki PEx64) w Selection profile (Profil wyboru).
 79. Kliknij prawym przyciskiem myszy MEDIA001 i wybierz Update Media Content (Aktualizacja zawartości nośników).
 80. Nowy nośnik ISO będzie miał nazwę LiteTouchMedia.iso i zostanie zapisany w katalogu tymczasowym wybranym w kroku 69
 81. Otwórz program Rufus.
 82. Kliknij ikonę płyty obok obrazu ISO:

  Obraz dysku

 83. Wybierz LiteTouchMedia.iso.
 84. Sprawdź, czy partycje GPT i FAT32 są nadal zaznaczone po dodaniu LiteTouchMedia.ISO
 85. Wybierz Start.
 86. Umieść klucz USB w komputerze opartym na architekturze Skylake.
 87. Włącz komputer.
 88. Naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS.
 89. Przejdź do General (Ogólne), Boot Sequence (Sekwencja uruchamiania).
 90. Wybierz UEFI Mode (Tryb UEFI).
 91. Przejdź do Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje uruchamiania).
 92. Włącz Legacy Option ROMs.
 93. Przejdź do System Configuration (Konfiguracja systemu), SATA Operation (Operacje SATA).
 94. Wybierz RAID On (Macierz RAID włączona).
 95. Uruchom komputer ponownie.
 96. Naciśnij klawisz F12, aby wyświetlić menu Boot Selection (Wybór rozruchu).
 97. Wybierz tryb uruchamiania w karcie UEFI: UEFI: USB Key PMAP (UEFI: Klucz USB PMAP).

 98. Wybierz Start the Deployment Wizard (Otwórz kreator wdrażania).
 99. Wybierz Deploy Windows 7x64 (Wdrażanie Windows 7x64) z listy Task Sequence (Sekwencja zadań).


Identyfikator artykułu: HOW11493

Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2016 04:20


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.