Problemy związane z monitorem dotykowym Dell S2240

Problemy związane z monitorem dotykowym Dell S2240


Podsumowanie artykułu: W tym artykule znajdują się informacje dotyczące problemów związanych z monitorem dotykowym S2240T.


Spis treści:
  1. Błąd reakcji modułu dotykowego
  2. Ekran dotykowy nie reaguje w trybie oszczędzania energii
  3. Kalibracja systemu Windows 7 i Windows 81.


 Błąd reakcji modułu dotykowego


Obsługa dotykiem może działać nieprecyzyjnie lub nie działać:

1.Upewnij się, że przewód zasilający ma uziemienie.

2.Odłącz przewód prądu stałego zasilacza i podłącz go ponownie, aby wykonać automatyczną ponowną kalibrację modułu dotykowego.

3.Upewnij się, że komputer jest podłączony przy użyciu kabla USB dostarczonego przez firmę Dell.

4.Upewnij się, ze komputer obsługuje kabel USB 2.0.
5. Jeżeli system nie wykrywa urządzenia, wyłącz i włącz zasilanie monitora lub podłącz i odłącz kabel USB.

2.


Ekran dotykowy nie reaguje w trybie oszczędzania energii


Jeżeli dotknięcie monitora lub komputera nie powoduje uruchomienia go w trybie awaryjnym, należy wykonać czynności opisane poniżej:

1.Uzyskaj dostęp do Menedżera urządzeń i wybierz pozycję Urządzenie HID w menu Human Device.

2.Kliknij prawym przyciskiem urządzenie zgodne ze standardem HID i wybierz pozycję Właściwości.

3. Sprawdź na karcie Zarządzanie zasilaniem, czy wybrano opcję Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera.


3.


Ruchy kursora są nienaturalne 


Gdy dotykasz ekranu, kursor nie podąża dokładnie za palcem.
1.Otwórz panel sterowania, aby wybrać pozycję Ustawienia komputera typu Tablet.
2.Wybierz opcję Kalibracja.
3.Wykonaj ponowną kalibrację ekranu zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.
4. Zapisz lub odrzuć dane kalibracji.
  


Identyfikator artykułu: SLN129798

Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2016 14:37


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.