Grundläggande kommandoradsgränssnitt på switchar av Dell Networking PowerConnect 2800-modell

Grundläggande kommandoradsgränssnitt på switchar av Dell Networking PowerConnect 2800-modell
I den här artikeln kan du läsa om vilka kommandon som finns tillgängliga via kommandoraden i switchar av Dell Networking PowerConnect 2800-modell.

 


Grundläggande översikt över kommandoradsgränssnittet (CLI)
 


PowerConnect 28xx-serien stöder CLI-gränssnitt i en standardkonsol och en enkel telnet-session.
 
 

 

 För att komma åt seriens konsol måste switchen vara i hanterat läge. Som standard är switchen i ohanterat läge. Om du inte vet hur du byter till hanterat läge kan du läsa artikeln HOW10276 ”Så här ställer du in PowerConnect 2800-seriens switchar till hanterat läge”.

 

Modell 2808 har ingen seriell port för konsolanslutning. Därför har 2808 inte samma kommandoradsfunktioner som resten av 2800-switcharna.

 

Kommandoradsgränssnittet kan användas för att:
 
  • Starta om enheten
  • Återställa systemet till standardinställningarna (utom 2808 som måste återställas via webbgränssnittet)
  • Hämta eller överföra en konfiguration, bild eller startfil
  • Skapa en användare för lokal databas (för enhetshantering)
  • Ange en SNMP-community
  • Ange en statisk IP-adress
  • Köra kommandot visa teknisk support
 
 
 
 
Starta om enheten
 
# reload

Det här kommandot återställer hela systemet och kopplar bort den aktuella sessionen. Vill du fortsätta? (J/ konsol N)[N] J
Stänger av …
Stänger av …
 

Återställa systemets standardinställningar
 
       När switchen startar efter en omstart har du möjlighet ett trycka på Enter för att avbryta autostart och komma till startmenyn.
Välj [2] Radera flashfil i startmenyn genom att trycka på <2> och bekräfta sedan genom att trycka på <J>
            Startmenyn
 
[1] Hämta programvara
[2] Radera flashfil
[3] Gå in i felsökningsläge
[4] Ställ in terminalens överföringshastighet
[5] Tillbaka
Ange ditt val eller tryck på ESC för att avsluta: 2
Varning! Du håller på att ta bort en flashfil.
 
Är du säker (J/N)? J
 

Uppgradera fast programvara
 
Skriv copy tftp://{TFTP-serverns IP-adress}/{den fasta programvarans filnamn} image för att hämta bildfilen från TFTP-servern.


console# copy tftp://10.0.0.2/ -10020 powerconnect_28xx.ros image

16-Dec-2008 14:35:59 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://10.0.0.2/powerconnect_28xx-10020.ros destination URL flash://image
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16-Dec-2008 14:39:07 %COPY-W-TRAP: Kopieringen
har utförts
!
Kopia: 4606156 byte har kopierats på 00:03:37 [hh:mm:ss]
 
console#
 

Skapa en lokal databas med användare
 
console# configure
console(config)# username admin password password level 15
console(config)#
 

SNMP-konfiguration
 
console# configure
console(config)# snmp-server community public rw 10.37.123.10
console(config)#
 

Tilldela IP-adress
 
console# configure
console(config)# ip address 172.16.1.1 /24
console(config-if)#


 

Visa teknisk support
 
        Console# show tech-support
                

Artikel-ID: HOW10655

Senast ändrad: 2017-12-07 12:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.