Installera Windows 7 på OptiPlex 7040 (och andra Skylake-system) med MDT 2013, uppdatering 2

Installera Windows 7 på OptiPlex 7040 (och andra Skylake-system) med MDT 2013, uppdatering 2Den här artikeln beskriver hur du installerar Windows 7 på OptiPlex 7040 (och andra Skylake-system) med MDT 2013, uppdatering 2.


Installera Windows 7 med MDT 2013, uppdatering 2.

Obs! Det här fungerar endast för Windows 7 Enterprise eller MSDN/volymlicensmedia; OEM-media aktiveras inte.

Följ anvisningarna nedan för att installera Windows 7 på OptiPlex 7040 (eller andra Skylake-system) med Microsoft Deployment Toolkit 2013, uppdatering 2:

Obs! I vissa fall kan den här proceduren behöva 1–3 timmar för att förbereda media, beroende på internet- och USB-hastigheter.
 1. Hämta Windows ADK 10 1511 från följande länk: Windows ADK 10 1511 och välj Install Path (installationssökväg) för installation:

  Ange plats

 2. Välj Deployment Tools (distributionsverktyg) och Windows PE från lista över funktioner att installera:

  Funktioner att installera

 3. Hämta och installera Microsoft Deployment Toolkit 2013, uppdatering 2 från följande länk: Microsoft Deployment Toolkit 2013 Update 2.
 4. Hämta och installera verktyget 7-Zip från följande plats: 7-Zip Utility.
 5. Hämta Rufus USB Key Maker Portable från följande plats: Rufus USB Key Make Portable.
 6. Hämta filen Windows 10 PE CAB från följande plats på Dell Techcenter: Windows 10 PE CAB.
 7. Extrahera filen Windows 10 PE CAB till en temporär katalog. (C:\DC\Win10PECAB)
 8. Hämta filen Windows 7 CAB för OptiPlex 7040 från följande plats på Dell Techcenter: OptiPlex 7040 Windows 7 CAB.
 9. Extrahera filen OptiPlex 7040 CAB till en temporär katalog. (C:\DC\7040-win7)
 10. Öppna Deployment Workbench (arbetsstation för distribution) i Microsoft Deployment Toolkit.
 11. Högerklicka på Deployment Shares (distributionsandelar).
 12. Välj New Deployment Share (ny distributionsandel).
 13. Välj en sökväg för Deployment Share (distributionsandel).
 14. Välj att ange ett lokalt administratörslösenord och att aktivera BitLocker vid behov:

  Ange administratörslösenord

 15. Klicka på MDT Deployment Share (MDT-distributionsandel).
 16. Högerklicka på Out of Box Drivers (drivrutiner utan konfiguration) och välj New Folder (ny mapp).
 17. Ange PEx64.
 18. Högerklicka på PEx64.
 19. Välj Import Drivers (importera drivrutiner).
 20. Bläddra till den temporära katalogen med katalogen Windows 10 PE CAB-filer C:\DC\WIN10PECAB\winpe\x64:

  Bläddra efter mapp

 21. Gå till Advanced Configuration, Selection Profiles (avancerad konfigurering, valprofiler).
 22. Högerklicka på Selection Profiles (valprofiler).
 23. Välj New Selection Profile (ny valprofil).
 24. Döp den nya valprofilen till ”Drivrutiner till PEx64”.
 25. Välj Out of Box Drivers \ PEx64 (drivrutiner utan konfiguration\PEx64):

  Guiden Ny valprofil

 26. Om x86 krävs eller önskas, upprepa steg 12–20 men med PEx86:

  Drivrutiner till PEx86

 27. Högerklicka på Deployment Share (distributionsandel).
 28. Gå till Properties (egenskaper).
 29. Avmarkera x86 från Platforms Supported (plattformar som stöds):

  Plattformar som stöds

 30. Gå till Windows PE.
 31. Under Platform x86 väljer du Drivers and Patches (drivrutiner och korrigeringsfiler).
 32. Välj PEx86 Drivers (drivrutiner till PEx86).
 33. Under Selection profile (valprofil) väljer du Nothing (inget).
 34. Gå till Platform x64.
 35. Välj PEx64 Drivers (drivrutiner till PEx64):

  Välj drivrutiner till PEx64

 36. Gå till Operating Systems (operativsystem).
 37. Skapa en ny katalog med namnet W7x64.
 38. Montera Windows 7 Enterprise eller MSDN/VL OS ISO eller sätt in i DVD-enheten.
 39. Högerklicka på W7x64 Folder (W7x64-mapp).
 40. Välj Import Operating System (importera operativsystem).
 41. Välj Full set of source files (full uppsättning av källfiler).
 42. Bläddra till DVD-/ISO-enheten som heter W7SP1:

  Bläddra efter DVD-mapp

 43. Döp destinationen till Windows 7 x64 Pro eller Enterprise SP1 (beroende på vilken skiva du använder). Du kan se flera importerade versioner av Windows:

  Namn på destination i Windows

 44. Förebygg fel genom att byta namn på alla kataloger under W7x64 för att ta bort överflödig text:

  Byt namn på kataloger

 45. Högerklicka på Out of Box Drivers (drivrutiner utan konfiguration) och skapa en ny mapp.
 46. Döp mappen till W7x64.
 47. Högerklicka på W7x64 och skapa en ny mapp.
 48. Döp mappen till OptiPlex 7040:

  Mappen Optiplex 7040

 49. Högerklicka på OptiPlex 7040 och välj Import Drivers (importera drivrutiner).
 50. Välj katalogen x64 under filen OptiPlex 7040 CAB: C:\DC\7040-win7\7040\win7\x64

  x64-katalog

 51. Gå till Selection Profiles (valprofiler) under Advanced Configuration (avancerad konfigurering).
 52. Högerklicka på Selection Profiles (valprofiler) och skapa en ny valprofil.
 53. Döp den till W7x64 Drivers (drivrutiner till W7x64).
 54. Välj W7x64 under Out of Box Drivers (drivrutiner utan konfiguration):

  Drivrutiner utan konfiguration för W7x64

 55. Högerklicka på Task Sequences (aktivitetssekvenser) och välj New Task Sequence (ny aktivitetssekvens).
 56. Aktivitetssekvens-ID kommer att vara W7x64-1.
 57. Namnet på aktivitetssekvensen kommer att vara Deploy Windows 7 x64 Pro eller Enterprise SP1 (beroende på din utgåva).
 58. Välj Standard Client Task Sequence (aktivitetssekvens för standardklient).
 59. Välj utgåvan av Windows 7x64:

  Välj operativsystem

 60. Ange inte en produktnyckel.
 61. Ange ditt namn och önskad startsida för Internet Explorer.
 62. Ange ett lokalt administratörslösenord.
 63. Högerklicka på Deploy Windows 7 x64 Task Sequence (distribuera aktivitetssekvens för Windows 7 x64) och gå till Properties (egenskaper).
 64. Välj Task Sequence (aktivitetssekvens).
 65. Välj Preinstall (förinstallera).
 66. Välj Inject Drivers (mata in drivrutiner).
 67. Välj W7x64 Drivers (drivrutiner till W7x64) som valprofilen.
 68. Välj Installera endast matchande drivrutiner:

  Installera endast matchande drivrutiner

 69. Högerklicka på Media och välj New Media (ny media).
 70. Välj Selection Profile: Everything (valprofil: allt).
 71. Välj en temporär katalog för mediesökvägen.
 72. Högerklicka på MEDIA001 och gå till Properties (egenskaper).
 73. Avmarkera ”Generate x86 boot image” (generera x86-startavbildning).

  Generera x64-startavbildning

 74. Gå till fliken Windows PE.
 75. Välj PEx86 Platform (PEx86-plattform) och gå till fliken Drivers and Patches (drivrutiner och korrigeringsfiler).
 76. Selection profile (valprofil) väljer du Nothing (inget)
 77. Välj Platform och gå till x64.
 78. Välj PEx64 Drivers (drivrutiner till PEx64) under Selection profile (valprofil).
 79. Högerklicka på MEDIA001 och välj Update Media Content (uppdatera medieinnehåll).
 80. Den nya ISO-mediefilen kommer att heta LiteTouchMedia.iso i den temporära katalogen du skapade i steg 69
 81. Öppna Rufus.
 82. Klicka på skivikonen bredvid ISO-avbildningen:

  Skivavbildning

 83. Välj LiteTouchMedia.iso.
 84. Bekräfta att GPT och FAT32 fortfarande är markerade efter att du har lagt till LiteTouchMedia.ISO
 85. Välj Start.
 86. Sätt in USB-nyckeln i det Skylake-baserade systemet.
 87. Starta systemet.
 88. Tryck på F2 för att öppna BIOS.
 89. Gå till General (allmänt), Boot Sequence (startsekvens).
 90. Välj UEFI Mode (UEFI-läge).
 91. Gå till Advanced Boot Options (avancerade startalternativ).
 92. Aktivera Legacy Option ROMs (äldre tillvals-ROM).
 93. Gå till System Configuration (systemkonfiguration), SATA Operation (SATA-drift).
 94. Välj RAID On (RAID på).
 95. Starta om systemet.
 96. Tryck på tangenten F12 för att öppna menyn Boot Selection (startval).
 97. Välj att starta under UEFI-fliken till: UEFI: USB Key PMAP (UEFI: USB-nyckel PMAP)

 98. Välj Start the Deployment Wizard (starta distributionsguiden)
 99. Välj Deploy Windows 7x64 (distribuera Windows 7x64) från listan Task Sequence (aktivitetssekvens).


Artikel-ID: HOW11493

Senast ändrad: 2018-08-10 17:10


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.