Knowledge Base

Dell Networking PowerConnect 2800 model switch'lerde Temel Komut Satırı Arabirimi
Bu makalede, Dell Networking PowerConnect 2800 model switch'lerdeki komut satırı üzerinden kullanılabilen sınırlı sayıdaki komut ele alınmaktadır.

 


Temel CLI'ya Genel Bakış
 


PowerConnect 28xx serisi temel konsol CLI arabirimini ve tek Telnet oturumunu destekler.
 
 

 

 Seri konsola erişim sağlamak için switch yönetilen modda olmalıdır. Varsayılan olarak switch yönetilmeyen moddadır. Yönetilen moda anahtarlama yapmayı bilmiyorsanız HOW10276 numaralı "PowerConnect 2800 serisi switch'lerde Yönetim'e Erişim (İngilizce)" başlıklı makaleye bakın.

 

2808 modelinde konsol bağlantısı için seri bağlantı noktası bulunmamaktadır. Bu nedenle, 2808 serisinin diğer 2800 model switch'ler gibi komut satırı işlevselliği bulunmamaktadır.

 

CLI şunlar için kullanılabilir:
 
  • Aygıtı yeniden başlatma
  • Sistemi varsayılan ayarlara geri yükleme (2808'in Web arabiriminden sıfırlanması gerekir)
  • Yapılandırma, görüntü veya önyükleme dosyası indirme veya yükleme
  • Yerel veritabanı kullanıcıları oluşturma (aygıt yönetimi için)
  • SNMP Topluluğu tanımlama
  • Statik IP adresi tanımlama
  • show tech-support komutunu yürütme
 
 
 
 
Aygıtı yeniden başlatma
 
# reload

Bu komut, tüm sistemi sıfırlayarak geçerli oturumunuzun bağlantısını kesecek. Devam etmek istiyor musunuz? (Y/ konsol N)[N] Y
Kapatılıyor...
Kapatılıyor...
 

Sistem Varsayılanını Geri Yükleme
 
       Yeniden yüklemeden sonra ve switch önyüklemedeyken, otomatik önyüklemeyi durdurmak ve önyükleme menüsüne girmek için "enter" tuşuna basabileceğiniz bir seçenek görüntülenir.
Önyükleme menüsünde, <2> tuşuna basıp <Y> ile onaylayarak [2] Erase Flash File (Flash Dosyasını Sil) seçeneğini belirleyin
            Başlat Menüsü
 
[1] Download Software (Yazılım İndir)
[2] Erase Flash File (Flash Dosyasını Sil)
[3] Enter Diagnostic Mode (Tanılama Moduna Gir)
[4] Set Terminal Baud-Rate (Terminal Baud Hızını Ayarla)
[5] Back (Geri)
Seçiminizi girin veya çıkmak için "ESC" tuşuna basın: 2
Uyarı! Bir Flash dosyası silinmek üzere.
 
Emin misiniz (Evet/Hayır, Y/N) ? y
 

Bellenimi Yükseltme
 
Görüntü dosyasını TFTP sunucusundan çekmek için copy tftp://{TFTP Server IP Address}/{filename of firmware} image yazın.


console# copy tftp://10.0.0.2/ -10020 powerconnect_28xx.ros image

16-Dec-2008 14:35:59 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://10.0.0.2/powerconnect_28xx-10020.ros destination URL flash://image
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16-Dec-2008 14:39:07 %COPY-W-TRAP: The copy operation was com
pleted successfully
!
Copy: 4606156 bytes copied in 00:03:37 [hh:mm:ss]
 
console#
 

Kullanıcılardan oluşan bir yerel veritabanı oluşturma
 
console# configure
console(config)# username admin password password level 15
console(config)#
 

SNMP Yapılandırması
 
console# configure
console(config)# snmp-server community public rw 10.37.123.10
console(config)#
 

IP Adresi Atama
 
console# configure
console(config)# ip address 172.16.1.1 /24
console(config-if)#


 

Teknik Desteği Göster
 
        Console# show tech-support
                

Article ID: HOW10655

Last Date Modified: 07/12/2017 12:45 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.