Knowledge Base

Gebruik van het DSET 2.2-rapport in Linux


Opmerking:
 • DSET 2.2 wordt alleen ondersteund op oudere PowerEdge systemen (tot de10e generatie).
 • Latere DSET-versies (tot versie 3.7) zijn vervangen door SupportAssist Enterprise als primaire tool om data te verzamelen voor gebruik door Dell EMC Technische Support.


Met Dell Server E-Support Tool (DSET) kunt u een rapport over uw systeemconfiguratie en logboeken genereren, waaronder het Server Event Log (SEL) en het PowerEdge RAID Controller (PERC) logboek.


Een DSET 2.2-rapport maken in Linux:

Opmerking: Controleer de release notes (alleen Engelstalig) voor een lijst met ondersteunde besturingssystemen.
 1. Download delldset_2.2.125_x64_A01.bin en kopieer het bestand naar de map /tmp op de server.

 2. Open de console en ga naar de map /tmp-door het volgende in te voeren:
  cd /tmp

 3. Voer het bestand delldset_2.2.125_x64_A01.bin uit door het volgende in te voeren:
  chmod 700 delldset_2.2.125_x64_A01.bin

Opmerking: delldset_2.2.125_x64_A01.bin moet worden uitgevoerd met Administrator-rechten (root).
 1. Start de tool door het volgende in te voeren:
  ./delldset_2.2.125_x64_A01.bin

  Commands_to_start_DSET_in Linux
  Afbeelding 1: Commando's om DSET in Linux te starten

 2. Nu wordt de Dell softwarelicentieovereenkomst weergegeven op het scherm. Druk op "q" om door te gaan.

 3. Accepteer de voorwaarden door op "y" te drukken.

 4. Nu worden de DSET-opties weergegeven op het scherm. Kies Create DSET Rapport only (Alleen DSET-rapport maken) door op "2" te drukken.

  Select_2._Create_DSET_Report_Only_
  Afbeelding 2: Selecteer 2) Create DSET Rapport only (Alleen DSET-rapport maken)
   

 5. U kunt nu uw bedrijfsnaam invoeren, maar dit is optioneel. Ga verder door op "Enter" te drukken.

 6. De rapportopties kunnen in de volgende stappen worden geconfigureerd.
  U kunt kiezen tussen "y" voor yes (ja) of "n" voor no (nee). U moet deze keuze bevestigen door op "Enter" te drukken.
  Om te zorgen dat alle relevante data worden verzameld, beantwoordt u de vragen als volgt:

  • Skip collecting info for hardware categories (y/n) (Informatie verzamelen overslaan voor hardwarecategorieën): n
  • Skip collecting info for storage categories (y/n) (Informatie verzamelen overslaan voor storagecategorieën): n
  • Skip collecting info for software categories (y/n) (Informatie verzamelen overslaan voor softwarecategorieën): n
  • Skip collecting any non-Linux log files (y/n) (Verzamelen van niet-Linux logbestanden overslaan): n
  • Append report filename with timestamp (y/n) (Tijdstempel toevoegen aan bestandsnaam van rapport): y
  • Collect various advanced logs (y/n) (Diverse geavanceerde logboeken verzamelen): y
  • Do you need to store in a different location (y/n) (Opslaan op andere locatie): y
  • Geef de bestandsnaam, het bestandspad of beide: /tmp

   

  Instellingen voor het verzamelen van alle relevante informatie
  Afbeelding 3: Instellingen voor het verzamelen van alle relevante informatie
   

 7. Na het bevestigen van de laatste optie met "Enter", begint het verzamelen van de data.

  Het verzamelen van data
  Afbeelding 4: Verzamelen van data
   

 8. Na maximaal 20 minuten wordt het ZIP-bestand vervolgens opgeslagen in de map /tmp. De naam van het bestand is:
  DSET-Report_for_[SERVERNAAM-SERVICETAG--]-on-MM-DD-JJJJ

Zodra dit gebeurd is, kunt u delldset_2.2.125_x64_A01.bin van de server verwijderen of behouden voor toekomstig gebruik.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-id: SLN292238

Laatste wijzigingsdatum: 16-05-2018 10:44


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.