Databáze znalostí

Stolní počítač Dell neprovede test při spuštění počítače, není napájen nebo nezobrazuje video


 


Stolní počítač Dell neprovede test při spuštění počítače, není napájen, nezobrazuje video nebo se nespouští systém.


Obsah:

 1. Definice.
 2. Potíže s testem při spuštění počítače.
 3. Potíže s napájením.
 4. Problémy se zobrazením videa.
 5. Problémy se spouštěním systému.
 6. Vymazání nastavení CMOS.
 7. Zvukové signály a chybové zprávy.
 8. Nástroj Dell Diagnostics.
 9. Další informace

 

1. Definice

 

Čtyři stavy Neproběhl test Post, Chybí napájení, Není obraz a Neproběhlo spuštění lze definovat následovně:

Neproběhl test Post (test při spuštění počítače)

Po stisknutí tlačítka napájení projde systém řadou vnitřních kontrol.  Pokud kterákoliv z nich selže, počítač nespustí systém Windows a měl by se rozsvítit diagnostický indikátor LED a indikátor LED tlačítka napájení, které signalizují možný problém.

Chybí napájení

Po stisku tlačítka napájení se nerozsvítí diagnostické kontrolky LED ani indikátor LED tlačítka napájení, počítač nespustí systém Windows a počítač, klávesnice ani myš nevykazují přítomnost napájení.

Není obraz

Po stisku tlačítka napájení se počítač zapne a proběhnou kontroly v rámci testu POST, při nichž se krátce rozsvítí diagnostické kontrolky LED. Rozsvítí se také kontrolka LED tlačítka napájení spolu s kontrolkami LED na klávesnici, ale na obrazovce / displeji se nezobrazí žádný obraz.  Může být slyšet zvuk přihlašování do systému Windows, ale obrazovka je prázdná.

Neproběhlo spuštění

Počítač zobrazí obrazovku s logem společnosti Dell, dokončí se kontroly v rámci testu POST, a poté obrazovka s logem společnosti Dell zmizí a svou úlohu převezme operační systém. Pokud se z jakéhokoli důvodu nespustí operační systém, nazývá se tento stav Neproběhlo spuštění.


Zpět na začátek


 

2. Potíže s testem při spuštění počítače

 

Termín POST je zkratkou pro Power-On Self-Test, což je řada kontrol, které probíhají při každém zapnutí počítače. Pokud počítač některou z těchto kontrol neprojde, přeruší se proces zapínání počítače a zobrazí se chyba.  

Mezi příznaky neúspěšného testu POST patří:

 • Je-li na obrazovce logo Dell a nic se neděje, jde pravděpodobně o selhání testu POST.
 • Rozsvítí-li se kontrolka napájení žlutě nebo oranžově, obvykle jde o selhání testu POST.
 • Když je na obrazovce text na černém pozadí, v počítači probíhají testy POST. Pokud počítač zůstane v takovém stavu a nic dalšího se neděje, jde pravděpodobně o selhání testu POST.
 • Pokud se po startu na obrazovce něco zobrazilo, a poté obrazovka zčernala, jde pravděpodobně o selhání testu POST.
 • Pokud počítač pípá nebo blikají diagnostické kontrolky LED / kontrolky napájení, všimněte si, zda má pípání nebo blikání či zobrazované barvy určitou pravidelnost.
 • Pokud počítač nepípá ani neblikají či nesvítí diagnostické kontrolky LED a kontrolky Caps/Num/Scroll Lock, odpojte všechna připojení a odeberte všechna komunikační zařízení (např. externí monitory); pak je připojujte jedno po druhém a sledujte, zda počítač funguje.
Poznámka:

Při dalším odstraňování potíží s počítačem použijte následující odkaz:

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam chyb a navrhovaných postupů při jejich odstraňování. Chcete-li určit, zda problém spočívá v počítači, zkontrolujte diagnostické kontrolky vestavěné v počítači Dell.

Poznámka: diagnostické kontrolky LED slouží pouze k indikaci průběhu testu POST. Tyto kontrolky LED neindikují problém, který způsobil zastavení testu POST.
Popis problému Doporučené řešení
Počítač je vypnutý nebo není napájen.
Pravděpodobně došlo k selhání základní desky.
 • Odpojte počítač od napájení. Vyčkejte jednu minutu. Připojte počítač do funkční elektrické zásuvky a stiskněte vypínač.
 • Odpojte a znovu připojte všechny interní kabely.
 • Vyměňte systémovou desku.
Mohlo dojít k selhání systémové desky, napájecího zdroje nebo periferního zařízení.
 • Vypněte počítač a nechte ho zapojený do zásuvky. Stiskněte a podržte tlačítko testu napájení na zadní straně napájecí jednotky. Pokud se indikátor LED vedle spínače rozsvítí, může se jednat o problém se základní deskou.
 • Pokud se indikátor LED vedle spínače nerozsvítí, Odpojte všechny interní a externí periferie a stiskněte a podržte tlačítko pro testování napájení. Pokud se rozsvítí, může se jednat o problém s periferním zařízením.
 • Pokud indikátor LED stále nesvítí, odstraňte připojení PSU ze základní desky a pak stiskněte a podržte tlačítko zdroje napájení. Pokud se kontrolka rozsvítí, může se jednat o problém se základní deskou.
 • Pokud indikátor LED stále nesvítí, jedná se pravděpodobně o problém s napájením.
 • Pokud je to možné, nainstalujte zaručeně funkční napájecí zdroj a vyzkoušejte, zda počítač dokončí test POST.
Není přítomná jednotka CPU.
 • Znovu nainstalujte procesor a spusťte systém. Pokud se počítač stále nedaří spustit, zkontrolujte, jestli není socket procesoru poškozen.
 • Nainstalujte zaručeně funkční procesor.  Pokud se počítač stále nespouští se stejnými diagnostickými kontrolkami, pravděpodobně je vadná systémová deska.
Byly rozpoznány paměťové moduly, ale došlo k selhání napájení paměti.
 • Pokud jsou v počítači nainstalovány dva nebo více paměťových modulů, vyjměte je, znovu nainstalujte jeden modul a spusťte počítač. Pokud se počítač spustí normálně, pokračujte v instalaci dalších paměťových modulů (po jednom), dokud neidentifikujete vadný modul nebo nenainstalujete moduly bez chyby. Pokud je nainstalován jeden modul, pokuste se jej přesunout na jiný konektor DIMM a spusťte počítač.
 • Pokud možno nainstalujte do počítače ověřenou fungující paměť stejného typu.
Pravděpodobně došlo k selhání procesoru nebo základní desky.
 • Vyměňte procesor za fungující procesor. Pokud se počítač stále nedaří spustit, zkontrolujte, jestli není socket procesoru poškozen.
 • Pokud se počítač stále nespouští se stejnými diagnostickými kontrolkami, pravděpodobně je vadná systémová deska.
Systém BIOS může být poškozený nebo neexistuje.
 • Počítačový hardware funguje normálně, ale systém BIOS může být poškozen nebo neexistuje.
 • Stáhněte si aktuální verzi systému BIOS z naší webové stránky podpory.
Pravděpodobně došlo k selhání základní desky.
 • Odstraňte ze slotů PCI a PCI-E všechny periferní karty a spusťte počítač. Pokud se počítač spustí, přidávejte postupně zpět jednu periferní kartu po druhé, dokud nenajdete tu vadnou.
Konektor napájení není správně nainstalován.
 • Znovu usaďte konektor napájení 2x2 ze zdroje napájení.
 • Pokud se počítač stále nespouští, zkontrolujte, zda nejsou poškozeny kolíky na kabelu napájecího zdroje a na základní desce.
Pravděpodobně došlo k selhání periferní karty nebo základní desky.
 • Odstraňte ze slotů PCI a PCI-E všechny periferní karty a spusťte počítač. Pokud se počítač spustí, přidávejte postupně zpět jednu periferní kartu po druhé, dokud nenajdete tu vadnou.
Pravděpodobně došlo k selhání základní desky.
 • Odpojte všechny interní a externí periferie a spusťte počítač. Pokud se počítač spustí, přidávejte postupně zpět jednu periferní kartu po druhé, dokud nenajdete tu vadnou.
 • Pokud problém přetrvává, systémová deska je pravděpodobně vadná.
Pravděpodobně došlo k selhání knoflíkové baterie.
 • Vyjměte knoflíkovou baterii na jednu minutu, nainstalujte ji zpět a spusťte počítač.
 • Pokud ani po provedení tohoto postupu počítač stále není schopen dokončit test POST, vyměňte knoflíkovou baterii.
Počítač je v normálním stavu zapnuto.
Po úspěšném zavedení operačního systému nesvítí diagnostické indikátory.
Pravděpodobně došlo k selhání procesoru.
 • Zasaďte zpět procesor.
 • Nainstalujte zaručeně funkční procesor stejného typu.
 • Pokud se počítač stále nespouští se stejnými diagnostickými kontrolkami, pravděpodobně je vadná systémová deska.
Byly rozpoznány paměťové moduly, ale došlo k selhání paměti.
 • Pokud jsou v počítači nainstalovány dva nebo více paměťových modulů, vyjměte je (více informací v servisní příručce), znovu nainstalujte pouze jeden z modulů (více informací v servisní příručce) a spusťte počítač. Pokud se počítač spustí normálně, pokračujte v instalaci dalších paměťových modulů (po jednom), dokud neidentifikujete vadný modul nebo nenainstalujete moduly bez chyby.
 • Pokud možno nainstalujte do počítače ověřenou fungující paměť stejného typu.
Pravděpodobně došlo k selhání grafické karty.
 • Vyjměte a znovu usaďte všechny grafické karty.
 • Pokud máte k dispozici zaručeně funkční grafickou kartu, nainstalujte ji do počítače.
Pravděpodobně došlo k selhání disketové jednotky nebo pevného disku.
 • Znovu usaďte všechny napájecí a datové kabely.
 • Pokud je to možné, vyměňte stávající kabely za zaručeně funkční kabely.
 • Pokud problém přetrvává, vyměňte disketovou jednotku nebo pevný disk za zaručeně funkční jednotku.
Pravděpodobně došlo k selhání rozhraní USB.
 • Znovu nainstalujte všechna zařízení USB a zkontrolujte všechna kabelová připojení.
Nebyly zjištěny žádné paměťové moduly.
 • Pokud jsou v počítači nainstalovány dva nebo více paměťových modulů, vyjměte je (více informací v servisní příručce), znovu nainstalujte pouze jeden z modulů (více informací v servisní příručce) a spusťte počítač. Pokud se počítač spustí normálně, pokračujte v instalaci dalších paměťových modulů (po jednom), dokud neidentifikujete vadný modul nebo nenainstalujete moduly bez chyby.
 • Pokud možno nainstalujte do počítače ověřenou fungující paměť stejného typu.
Byly rozpoznány paměťové moduly, ale došlo k chybě kompatibility nebo konfigurace paměti.
 • Zkontrolujte, zda pro umístění modulu nebo konektoru neplatí speciální požadavky.
 • Ověřte si, že použité paměťové moduly jsou počítačem podporovány.
Pravděpodobně došlo k selhání rozšiřující karty.
 • Zjistěte, zda nedošlo ke konfliktům, vyjmutím rozšiřující karty (nikoli grafické karty) a restartováním počítače (více informací v části ).
 • Pokud problém trvá, nainstalujte vyjmutou kartu, poté vyjměte jinou kartu a spusťte počítač.
 • Tento proces zopakujte pro každou nainstalovanou rozšiřující kartu. Pokud se počítač spustí normálně, vyřešte potíže s poslední kartou odstraněnou z počítače, abyste zjistili případné konflikty zdrojů.
Pravděpodobně došlo k selhání prostředku systémové desky nebo hardwaru.
 • Vymažte paměť CMOS.
 • Odpojte všechny interní a externí periferie a spusťte počítač. Pokud se počítač spustí, přidávejte postupně zpět jednu periferní kartu po druhé, dokud nenajdete tu vadnou.
 • Pokud problém přetrvává, je pravděpodobně vadná systémová deska nebo součást systémové desky.
Došlo k dalšímu selhání.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely pevného disku a optické jednotky správně připojeny k základní desce.
 • Pokud se na obrazovce zobrazila zpráva identifikující problém se zařízením (například s disketovou jednotkou nebo pevným diskem), zkontrolujte, zda zařízení funguje správně.
 • Pokud se operační systém pokouší spustit ze zařízení (např. z disketové jednotky nebo optického disku), zkontrolujte systémové nastavení a přesvědčte se, že je nastaveno správné pořadí zavádění pro zařízení nainstalovaná na počítači.


Zpět na začátek


 

3. Potíže s napájením

 

Počítače mají kontrolku, která svítí, když je počítač napájen elektrickým proudem.

Na stolních počítačích je kontrolka LED na předním panelu počítače poblíž tlačítka napájení.

Zkuste problém nefunkčního napájení stolního počítače vyřešit pomocí následujících kroků:

 1. Zkuste připojit napájecí kabel do jiné zásuvky.

 2. Odpojte napájecí kabel od počítače a znovu ho připojte k napájení systému. Potom počítač znovu zapněte.

 3. Zaměňte napájecí kabel monitoru a počítače a zkuste počítač znovu zapnout.

Poznámka: Zde je stručné video na téma spouštění stolního počítače.
 

Video (pouze v angličtině), Identifying desktop startup issues – No POST (Identifikace problémů se spouštěním stolního počítače – Neproběhl test POST), délka 01:15

Další informace o problémech se ztrátou napájení stolního počítače naleznete na této stránce s odkazy:

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam chyb a navrhovaných postupů při jejich odstraňování. Chcete-li určit, zda problém spočívá v počítači, zkontrolujte diagnostické kontrolky vestavěné v počítači Dell. V níže uvedených článcích naleznete průvodce k těmto kontrolkám:

Poznámka: diagnostické kontrolky LED slouží pouze k indikaci průběhu testu POST. Tyto kontrolky LED neindikují problém, který způsobil zastavení testu POST.
Popis problému Doporučené řešení
Počítač je vypnutý nebo není napájen.
 • Řádně připojte napájecí kabel do konektoru na zadní straně počítače a do elektrické zásuvky.
 • Vyřaďte z okruhu napájecí rozdvojky, prodlužovací napájecí kabely a další ochranná napájecí zařízení a ověřte si, zda bez nich počítač řádně pracuje.
 • Zkontrolujte, zda jsou používané napájecí rozdvojky připojeny do elektrické zásuvky a zda je rozdvojka zapnuta.
 • Zapojte do elektrické zásuvky jiné zařízení a ověřte, že je zásuvka funkční.
 • Použijte zaručeně funkční napájecí kabel.
 • Zkontrolujte, zda jsou hlavní napájecí kabel a kabel čelního panelu řádně připojeny k základní desce.
 • Všechny napájecí zdroje umožňují v izolovaném režimu provádět automatický test. Testovací tlačítko a dioda LED jsou na straně jednotky, kde je umístěná zásuvka pro přívod elektrického proudu. Ujistěte se, že je ke zdroji připojen napájecí kabel a otestujte napájecí zdroj stiskem testovacího tlačítka.
 • Pokud se nerozsvítí kontrolka LED na napájecím zdroji, odpojte kabely napájecího zdroje od systémové desky a test opakujte.  Pokud se po stisku testovacího tlačítka stále nerozsvěcuje kontrolka LED, je napájecí zdroj pravděpodobně vadný.
 • Pokud se kontrolka LED rozsvítí po odpojení kabelů od systémové desky a napájecího zdroje, může být vadné jedno z připojených zařízení nebo součástí.  Odpojte všechny připojené součásti, připojte zpět kabely napájecího zdroje a postupně otestujte jednotlivé součásti pomocí testovacího tlačítka napájecího zdroje.
 • Nainstalujte zaručeně funkční napájecí zdroj.


Zpět na začátek


 

4. Problémy se zobrazením videa

 

Pokud se kontrolky napájení chovají normálně, ale na obrazovce se během spouštění počítače nezobrazí žádný obraz, jde pravděpodobně o problém Žádný obraz.

Pokud má monitor samostatný napájecí zdroj, zkontrolujte, zda na monitoru svítí kontrolka napájení.

Problém Není obraz vyřešíte po kliknutí na následující odkaz:

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam chyb a navrhovaných postupů při jejich odstraňování. Chcete-li určit, zda problém spočívá v počítači, zkontrolujte diagnostické kontrolky vestavěné v počítači Dell. V níže uvedených článcích naleznete průvodce k těmto kontrolkám:

Poznámka: diagnostické kontrolky LED slouží pouze k indikaci průběhu testu POST. Tyto kontrolky LED neindikují problém, který způsobil zastavení testu POST.
Popis problému Doporučené řešení
Počítač je v normálním stavu zapnuto.
Po úspěšném spuštění operačního systému nesvítí diagnostické kontrolky, ale obrazovka je prázdná.
 • Zkontrolujte, zda je displej připojen ke správnému portu a zda je zapnutý.
 • Ujistěte se, že není poškozený datový kabel displeje, a v případě potřeby jej vyměňte.
 • Ujistěte se, že je na displeji vybrán správný vstupní zdroj.
 • Odpojte datový kabel od počítače. Na displeji by se mělo zobrazit pole Self Test (Automatický test).
 • Pokud se na displeji nezobrazí pole Automatický test, vyměňte displej za zaručeně funkční jednotku.
 • Pokud je obrazovka stále prázdná, zkontrolujte, zda se zobrazuje grafika při testu POST.
 • Pokud se grafika při testu POST zobrazuje, důvodem závady může být ovladač displeje nebo grafiky.
 • Spusťte systém v nouzovém režimu. Pro spuštění Nouzového režimu stiskněte a podržte při restartu počítače klávesu F8.
 • Zobrazí se nabídka Rozšířené možnosti spuštění. Zvolte Nouzový režim. Nainstalujte aktuální verze ovladačů displeje a grafické karty. Restartujte počítač běžným způsobem a zkontrolujte funkci zobrazení.
 • Pokud je to možné, vyměňte grafickou kartu za zaručeně funkční kartu.
 • Pokud grafická karta i monitor fungují v jiném počítači, kontaktujte pro řešení problému technickou podporu.


Zpět na začátek


 

5. Problémy se spouštěním systému

 

Po dokončení testů POST (Power-On Self-Test) se počítač pokusí o spuštění operačního systému.

Pokud počítač prošel stavem se zobrazeným logem Dell a potom se zasekl při pokusu o spuštění operačního systému, pravděpodobně jde o problém Neproběhlo spuštění.

Další odstraňování problémů pomocí následujících odkazů:

Zvolte si článek podle svého operačního systému (OS):


Zpět na začátek


 

6. Vymazání nastavení CMOS

 

Propojka RTCRST umožňuje vymazat paměť NVRAM. Paměť NVRAM se vymaže po uzavření obvodu propojky. (Můžete použít propojku z můstku pro heslo.) Před otevřením krytu nebo přístupového panelu a prací uvnitř počítače doporučujeme od počítače odpojit napájecí kabel. K řádnému vymazání nastavení CMOS je potřeba, aby bylo v době, kdy je obvod propojky uzavřen, k dispozici po dobu asi 10 sekund napájení střídavým proudem. (Není kvůli tomu nutné zapínat počítač, stačí připojit napájení k základní desce.)

V případě propojení kolíků 1 a 2 bude vymazána paměť NVRAM.

VÝSTRAHA: Při vymazání nastavení CMOS u této platformy se vymažou také nastavení Management Engine BIOS Extension (MEBx), včetně hesla MEBx a všech nastavení.
 1. Odpojte od počítače externí napájecí kabel.

 2. Sejměte kryt skříně počítače.

 3. Vyhledejte 2kolíkový konektor hesla (PSWD) na systémové desce.

 4. Sejměte 2kolíkovou propojku.

 5. Vyhledejte 2kolíkovou propojku CMOS (RTCRST) na systémové desce.

 6. Umístěte přibližně na 5 sekund 2kolíkovou propojku z kolíků PSWD na kolíky RTCRST.

 7. Vraťte 2kolíkovou propojku zpět na kolíky PSWD.

 8. Nasaďte kryt počítače.

 9. Připojte napájecí kabel znovu k počítači a zapněte jej.


Zpět na začátek


 

7. Zvukové signály a chybové zprávy

 

Pokud nelze chyby nebo problémy zobrazit na displeji, počítač může při spuštění vydávat řadu pípnutí. Tuto sekvenci pípání, tj. zvukový signál, lze použít pro identifikaci různých problémů.

Další informace naleznete v článku Understanding Beep Codes on a Dell Desktop PC (Jak rozumět zvukovým signálům stolního počítače Dell).


Zpět na začátek


 

8. diagnostický nástroj Dell Diagnostics

 

Diagnostika Dell Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) byla významně vylepšena s ohledem na zjednodušení celého diagnostického procesu.

Poznámka: Tato diagnostika je součástí mnoha, ale ne VŠECH, stolních počítačů.

Během procesu spouštění po úplném vypnutí počítače lze diagnostiku ePSA spustit stiskem tlačítka napájení a opakovaným stiskem klávesy F12, dokud se na obrazovce nezobrazí nabídka spouštění systému BIOS.

Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte v nabídce položku Diagnostics (Diagnostika) a poté stiskněte klávesu Enter. Diagnostika ePSA začíná kontrolou určité oblasti systémové paměti, aby se ujistila, že je bezpečná, a následně se sama načte do prověřené oblasti paměti. Systém ePSA poté automaticky spustí v celé systémové paměti algoritmy vysoké úrovně, aby tak zajistila její integritu. Diagnostika ePSA poté zobrazí grafickou nabídku s uvedením všech zařízení nalezených v počítači.

Poznámka: Další informace o diagnostice ePSA naleznete v našem zdroji:
 

Video (pouze v angličtině), Diagnose Hardware Issues (Diagnostika problémů s hardwarem), délka 01:34

Zde je několik tipů pro používání diagnostiky ePSA:

 • Během testů není zobrazený ukazatel (myši nebo dotykové podložky). Pro ukončení testů stiskněte klávesu ESC.
 • V pravém dolním rohu obrazovky je zobrazeno číslo verze diagnostiky ePSA.
 • Indikátory aktivity (sloupce), které se zobrazují během testů paměti, neindikují průběh testu. Označují umístění testované paměti.
 • Veškeré chyby společně s chybovým kódem se zobrazují v pravé části obrazovky v okně Results (Výsledky). V případě selhání testu se zobrazí také dialogové okno se zprávou.


Zpět na začátek


 

9. Další informace

 

Tyto 4 (čtyři) problémy jsou nejčastějším důvodem, proč řešit problém mimo operační systém.

Dělí se na 3 (tři) výsledky:

 1. Zjistíte problém hardwaru, který nevyřeší vyjmutí a opětovné zasunutí kabelů, a obrátíte se na nás s žádostí o opravu.

 2. Zjistíte problém softwaru, který buď vyřešíte, nebo se obrátíte na nás s žádostí o vyřešení:

 3. Pouze procházíte výsledky odstraňování problémů a příčina není jasná:


Zpět na začátek

ID článku: SLN153751

Datum poslední změny: 11.01.2018 07:58


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.